Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbobor har förtroende för polisen: "Jämfört med många andra länder skulle jag säga att polisen i Finland är exemplarisk"

Från 2020
Polis utför ett blårstest för bilist som sitter i sin blåa bil.
Bildtext De flesta finländare har förtroende för polisen.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Finländarnas förtroende för polisen går neråt, men är fortfarande högt. Enligt polisen i Sydvästra Finland är det svårt att säga vad det sänkta förtroendet beror på.

Enkätundersökningen, den så kallade Polisbarometern, visar att 91 procent av finländarna har rätt så stort eller mycket stort förtroende för polisen.

Risto Lammi, polischef för polisinrättningen i Sydvästra Finland, säger att det är svårt att säga vad det sänkta förtroendet beror på, då förtroendet ändå fortsättningsvis ligger på en så pass hög nivå.

- 91 procent är en hög siffra, också i internationell jämförelse. Men eftersom det ändå sjunkit har vi nog en orsak till att undersöka vad det beror på.

Risto Lammi, polischef i Sydvästra Finlands Polisinrättning, i polisuniform utanför polishuset i Åbo,
Bildtext Polischef Risto Lammi.
Bild: Lina Frisk/Yle

Enligt siffrorna i barometern har bland annat förtroendet för polisens möjligheter att utreda brott försämrats.

Lammi tycker att det alltid finns rum för utveckling av polisens arbetssätt.

- Speciellt lindrigare brott blir sällan utredda på ett sätt som medborgarna är nöjda med. Utredningen av allvarligare brott är man nöjdare med.

Polisen bör därför ännu noggrannare granska arbetsfördelning och resursplanering då det gäller lindrigare brott, säger Lammi.

Krävs inte endast mera resurser

Ökade resurser skulle naturligtvis ge polisen mera rörelsefrihet, men bara om det gäller en betydande ökning av resurser.

- Mera resurser hjälper så klart då det kommer till brottsutredning, men är inte avgörande i frågan. Innan vi börjar vänta på mera resurser är det viktigt att fokusera på att analysera vår operativa omgivning och utveckla våra arbetsprocesser.

Eftersom det handlar om en nationell undersökning, tycker Lammi inte att resultatet nödvändigtvis speglar verkligheten för hurdant förtroendet är i Egentliga Finland eller Satakunta.

- Jag tycker polisen klarar sig ganska bra i Sydvästra Finland. Naturligtvis skulle vi vilja ha mera resurser, men vi gör alltid vårt bästa med de resurser som vi har. Då och då är det lite för intensivt, vilket gör att personalen känner sig trött. Det vet vi om också inom ledningen.

Åbobor litar på polisen

André La Face, Jürgen Ross, Camilla Linko och Oliver Saal anser alla att de har ett stort förtroende för polisen i Finland.

- Ser man en polis på gatan känner man sig oftast tryggare, speciellt om det är mörkt eller sent på kvällen, säger Camilla Linko.

André La Face håller med och lägger till att han också har stor förtroende för polisutbildningen i Finland.

- Jämfört med många andra länder skulle jag säga att polisen i Finland är exemplarisk.

De anser att polisens främsta uppgift är att genom sin närvaro i gatubilden fungera som en trygghet och förebygga brott.

De anser också att polisen lyckas bra med denna uppgift.

Fyra unga personer står på rad framför ett träd och ser in i kameran.
Bildtext Oliver Saal (t.v.), Camilla Linko, André La Face och Jürgen Ross.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

De som deltog i polisbarometern fick också ta ställning till hur polisen behandlar personer från andra kulturer. Svaren tyder på att polisens inställning till personer av annan kultur måste utvecklas.

En majoritet, 53 procent, av de svarande anser ändå att polisen förhåller sig på samma sätt till både finländare och personer med någon annan kulturell bakgrund.

- Det är jag inte förvånad över men jag tänker att det problemet inte finns endast hos polisen, utan strukturell rasism är ett genomgående problem i samhället, säger Oliver Saal.

La Face framhåller att poliser också är människor, och att samhällets värderingar därför speglas i dem.

- Där anser jag att ledningen har en viktig roll i att skapa bättre attityder inom poliskåren. Ledningen måste vara medveten om hurdana problem som finns i samhället för att kunna vara med och skapa ett mera jämlikt samhälle för alla, säger Camilla Linko.

Diskussion om artikeln