Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Korsningen mellan Sjundeåvägen och stamväg 51 förbättras - de här vägprojekten i Västnyland får statliga pengar

Från 2020
Korsningen, sjundåvägen och stamväg 51
Bildtext Inom de kommande åren byggs en planskild korsning vid stamväg 51 i Sunnanvik i Sjundeå.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Under de kommande åren kommer Västnyland att gagnas av de anslag som beviljats för underhåll och förbättring av vägavsnitt. Under åren 2020-2024 kommer också vissa nya projekt att genomföras i regionen.

För det här året har statliga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Nyland beviljats 144 miljoner euro för olika förbättringsarbeten av vägnätet.

Endast en bråkdel av de här pengarna används för projekt i Västnyland.

I år ska motorvägen mellan Åbo och Helsingfors få ett viltstaket på sträckan mellan Veikkola och Lojo.

I Lojo förbättras också två broar i år, Karisjärvi bro och Kaukela bro.

Inga andra större vägprojekt finns planerade i Västnyland för år 2020.

Under de kommande åren fram till år 2024 finns ändå flera västnyländska vägprojekt i planerna.

Besvärlig Sjundeåkorsning ska åtgärdas

Bland annat ska det byggas en gång- och cykelväg på Sjundeåvägen (väg 115) i Sjundeå. Vägen sträcker sig från Vargsvängen till Degerbyvägen.

En planskild korsning ska byggas i korsningen mellan Sjundeåvägen och stamväg 51.

Sänkan i Hamossen vid stamväg 51 nära Pickala i Sjundeå ska förbättras. De här tre vägprojekten är planerade att ske åren 2021-24.

I Pickala kommer också bron att få en ansiktslyftning under de närmaste åren.

Väg 186 kommer under samma period att förbättras. Bland annat ska lutningen korrigeras på vägen som går från Joddböle i Ingå via Svartå mot Salo.

Kabelarbeten påverkar trafiken vid stamväg 51 och i Box

Som bäst pågår några arbeten i Västnyland som kan orsaka störningar för trafiken.

På stamväg 51 mellan korsningen till riksväg 25 och avtaget till Svartå pågår kabelarbeten fram till den sista september.

På Boxvägen (väg 11049) i Raseborg på vägavsnittet mellan Norrby och Box utförs kabelarbeten.

De här arbetena pågår klockan 8-18 och stundvis är en körfil stängd. Arbetena ska pågå fram till den 28 augusti.

På Torsövägen i Snappertuna pågår vägarbeten som stundvis orsakar störningar för vägtrafiken. En körfil kan vara stängd för trafik mellan klockan 8-18. De här arbetena beräknas vara slutförda den 8 augusti.

På Täktervägen i Ingå pågår vägarbeten fram till söndagen den 26 juli.