Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortfarande populärt att ta körkort som 17-åring - dessutom klarar de sig bättre i proven

Från 2020
Vit triangel på röd bil
Bildtext Populärt att ta körkort som sjuttonåring.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Nu är det två år sedan det blev tillåtet för sjuttonåringar att ansöka om att ta körkort. Initiativet är fortfarande populärt, speciellt på landsbygden. Dessutom klarar sig sjuttonåringar i genomsnitt bättre i körkortsproven.

Nästan två år efter lagändringen är det fortfarande populärt att ta körkort som 17-åring. Dessutom klarar de sig i genomsnitt bättre i körkortsproven, berättar Max Fogdell som är enhetschef på Trafik- och kommunikationsverket.

Malena Ekman är en av dem som utnyttjat möjligheten att ta körkort som sjuttonåring. Det var i juni som hon fick trycka på gasen och svänga ut i trafiken.

Nästan två månader senare känner hon sig bekväm bakom ratten.

Ung tjej sitter i en bil och ler mot kameran.
Bildtext Malena Ekman är nöjd med att hon kunnat ta körkort som 17-åring.

Ekman klarade av både teori och körprovet på första försöket. Det gör de flesta i hennes ålder.

Av de sjuttonåringar som avlägger B-körkort klarar 76 procent av körprovet på första gången.

- Deras bakomliggande motivation återspeglas i procent. Helt klart är deras motivation högre, säger Fogdell.

För 18-åringar ligger siffran på 65 procent och för resten är det lite under hälften.

Och intresset för speciallösningen är stort. Hittills i år har 6 000 ansökan blivit godkända och 3 000 ansökningar väntar på beslut. Sammanlagt har runt 20 000 blivit beviljade åldersdispens under de senaste två åren.

Hälften av ansökningarna kommer från Nyland men procentuellt ansöker mest 17-åringar i södra Österbotten och Kajanaland om att få ta körkort.

Det är också dubbelt fler pojkar än flickor som ansöker om åldersdispens.

Större utredning på gång

Man kan få åldersdispens om till exempel avståndet till skolan är väldigt långt, om kollektivtrafikförbindelser saknas eller om det tar minst en timme per riktning med kollektivtrafiken.

Nästan alla som ansöker om åldersdispens får det.

Max Fogdell på Traficom vid ett bord med blanketter.
Bildtext Max Fogdell tror inte att den yngre åldern påverkat olycksstatistiken.
Bild: YLE

Just nu pågår en större utredning om den nya lagen. Man granskar bland annat ifall lagändringen har påverkat trafiksäkerheten.

Resultaten publiceras nästa år, men Fogdell tror inte det har haft en märkbar inverkan på olycksstatistiken.

Det har nu gått två år sedan lagändringen infördes för att öka rörlighetsmöjligheterna för unga.

- Det har varit lyckat om vi har kunna underlätta ungdomarnas vardag, säger Fogdell.

Tjej står och ler mot bilen.
Bildtext Malena Ekman har haft körkort i två månader nu.

Livet blev lättare

Malena Ekman bor i Kyrkslätt men går i gymnasiet i Grankulla. Orsaken till att hon fick körkort var att hon också jobbar som handbollsdomare och måste därför ta sig till olika hallar för att döma matcher.

Livet har blivit lättare sedan hon fick körkort.

- Det är nog en stor frihet att ta sig vart man vill och inte vara beroende av föräldrar eller kollektivtrafik. Det är skönt, säger Ekman.

Nu är fickparkering största utmaningen.

Lång väntetid

Ekman är trilling. Hennes föräldrar stöttade både henne och hennes bröder att ansöka om körkort. Ingen av syskonen har egen bil, men Ekman är inte bekymrad över att samsas över familjens bilar.

- Vi får bara lägga ihop vårt pussel på ett bra sätt. Men det är vi ganska vana med, säger hon.

Ansökningsprocessen om åldersdispensen gick smidigt men väntetiden var lång berättar Ekman. Hon skickade in ansökan i januari och fick beskedet i maj.

- Men vi hade nog räknat med det eftersom det lär vara ganska långa köer.

Också Max Fogdell nämner väntetiden som något som kunde förbättras.

- I nuläget dröjer det ungefär två månader, uppger Fogdell.

Diskussion om artikeln