Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Neste satsar på klimatneutralitet - ändå ökade Sköldvikraffinaderiets utsläpp rejält i fjol

Från 2020
Vy över industrianläggningar i Sköldvik
Bildtext Att raffinera olja är energikrävande, vilket också leder till stora utsläpp. Om man räknar ihop utsläppen från alla industrier i Sköldvik så är området antagligen landets största källa till koldioxidutsläpp.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Industriområdet Sköldvik i Borgå är sammantaget troligen den finländska industrins största enskilda källa av koldioxidutsläpp. Det skriver tidningen Uusimaa (kräver inloggning).

Neste har förbundit sig till klimatneutral produktion, men ändå släppte raffinaderiet i Borgå ut omkring 250 000 ton mer koldioxid 2019 än året innan.

- I början av år 2020 satte vi upp målet att vår produktion ska vara klimatneutral innan år 2035. Den ambitiösa målsättningen kräver flera åtgärder och investeringar vars verkningar på utsläppen kommer att synas stegvis under de följande 15 åren. Utsläppen från 2019 har inte hunnit påverkas av det här, säger Nestes ansvarschef Salla Ahonen.

Efter att bolaget satte upp målet om klimatneutralitet har man tagit flera steg på vägen mot att nå det.

- Vi har till exempel ingått två avtal om att köpa vindelektricitet. Vi har också förnyat våra investeringskriterier så att det i fortsättningen ska vara lättare att följa med hur våra investeringsbeslut påverkar målet om klimatneutralitet, säger Ahonen.

Nestes oljeraffinaderi släppte i fjol ut näst mest koldioxid i landet, bara SSAB:s fabrik i Brahestad släppte ut mer.

Dessutom steg mängden koldioxidutsläpp både från plasttillverkaren Borealis Polymers och från Neste.

Värme och väte

Vid raffinaderiet i Borgå finns över 40 processenheter där man tillverkar ungefär 150 olika produkter och komponenter.

Många av stegen i oljeraffineringsprocessen kräver höga temperaturer.

Biodieselanläggning med andra produktionsenheter i bakgrunden
Bildtext Nestes oljeraffinaderi i Sköldvik släppte i fjol ut 2 959 750 ton koldioxid.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

För att producera värme används bränngas, en biprodukt som uppkommer i samband med raffineringen.

- Ungefär en tredjedel av raffinaderiets utsläpp kommer från att man använder bränngas i värmeproduktionen, säger Ahonen.

Dessutom kommer det utsläppt från vissa processer som behövs för att få ut maximal nytta av råoljan.

- En sådan process är produktionen av väte, vars utsläpp växte år 2019. De var ungefär en fjärdedel av de direkta utsläppen från raffinaderiet i Borgå, säger Ahonen.

Samarbete behövs

Industriområdet i Sköldvik är det största kemiska industriklustret i Norden. För att på riktigt nå målen om klimatneutralitet behövs innovationer och samarbete mellan de olika företagen.

- Till exempel avtalet om att köpa vindel gjordes tillsammans med Borealis. Samarbete mellan olika aktörer behövs också i ett innovationsprojekt som kommit i gång. Det handlar om att ta till vara, använda och lagra koldioxid, säger Ahonen.

Hon säger att man på Neste har identifierat över 70 olika saker bolaget kan göra för att minska på växthusgaserna från produktionen.

Till exempel ska man förbättra energieffektiviteten och undersöka om det går att använda biogas eller elektrolys för att producera väte.