Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Östra hamnen är Sommarhangös ansikte utåt - gästhamnen ska bli landets bästa, men det finns många öppna frågor om hur det sker

Från 2020
Män i en hamn
Bildtext Hangö segelförenings kommodor Kalle Niemi och HSF Marines Magnus Roth jobbar för att utveckla Östra hamnen i Hangö till en helhet.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

I Hangö vill man återta Östra hamnens position som landets bästa gästhamn. För tre år år sedan gick man in för att utveckla servicen för båtfolket och satsa på tävlingar och juniorverksamhet inom segling. Men korta kontrakt och ett planarbete som dröjer skapar ovisshet bland aktörerna i hamnen.

- Från stadens sida är vi oerhört nöjda med vad Hangö segelförening och HSF Marine har fått till stånd gällande gästhamnsverksamheten. Den växer, vi får jättebra respons, hamnen blev i fjol vald till den näst bästa gästhamnen i hela Finland. Jag ser fram emot ett långvarigt och stabilt samarbete med dem också i framtiden.

Det säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell, själv inbiten seglare.

Man på brygga
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell vill göra Östra hamnen ännu bättre för båtfolket.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Korta kontrakt och avsaknad av uppdaterad detaljplan skapar ovisshet

För tre år sedan bytte staden operatör för gästhamnsservicen. Tanken var att ge servicen och seglingen ett lyft och att göra gästhamnen till nummer ett bland båtfolk.

Men det finns praktiska omständigheter som gör att det kan vara svårt att rent konkret förverkliga planer på lång sikt för de som verkar i hamnen.

Kontrakten är korta, mest för att man väntar på att området ska få en ny detaljplan. Det här skapar ovisshet bland aktörerna på området.

HSF Marine: Speciell situation

Magnus Roth, som sitter i styrelsen för HSF Marine, beskriver situationen som speciell.

- Ekonomiskt sett är det alltid en utmaning för ett företag om du inte vet på lång sikt hur avtal blir. Det gör ju nästintill alla större investeringar omöjliga innan du vet hur framtiden ser ut.

Magnus Roth säger att bolaget får jobba på och göra sitt bästa och hoppas att det bär vidare.

Man utomhus
Bildtext Magnus Roth från HSF Marine säger att situationen är knepig men att styrelsen jobbar hårt för att göra saker rätt.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Samarbetet med stadens tjänstemän beskriver han som gott.

Politiken vill han inte ta ställning till, även om det är beslutsfattarna som har makt att styra utvecklingen.

- När vi pratar kommunalpolitik får man inte bli frustrerad, säger han med ett skratt och menar att processen har sin gilla gång.

Mycket att göra

Bolaget HSF Marine grundades för att kunna delta i offertrundan då drivandet av gästhamnen konkurrensutsattes för några år sedan.

Bakom bolaget står den anrika föreningen Hangö segelförening, HSF.

Aktörerna har ett tätt samarbete.

Medan bolaget sköter den operativa biten, koncentrerar sig föreningen på att utveckla juniorverksamheten och ge seglingssporten ett lyft.

- Bland annat förhandlar vi nu om flera värdetävlingar inför år 2021 och en stor internationell tävling till 2024, berättar HSF:s kommodor Kalle Niemi.

Han påpekar att renommét som en god tävlingsarrangör inte kommer av sig själv. Tvärtom, det kräver hårt och målmedvetet arbete.

Bra besökssiffror

Också kommodor Kalle Niemi hoppas på ett förlängt kontrakt.

“Ogjort arbete” är en återkommande fras under intervjun. Men överlag är han nöjd med vad föreningen tillsammans med bolaget åstadkommit under de tre senaste åren.

- Egentligen har det gått över förväntan.

Coronakrisen till trots har antalet besökare till dags dato vuxit med sju procent jämfört med motsvarande tid i fjol, och då har man varken haft besökare från länder som Sverige och Ryssland, vilka vanligen utgör en betydande kundgrupp.

Bådar gott för framtiden

Stadsdirektör Denis Strandell hoppas ändå att HSF Marine kommer att lämna in en ansökan vid nästa anbudsrunda, som blir om två år.

I praktiken kan förstås vilken seriös aktör som helst delta.

Också Ruber, bolaget som tidigare skötte gästhamnsservicen, säger till Yle Västnyland, att de kommer att ta upp kampen igen.

- Inget är ju klappat och klart. Men varför skulle man byta en leverantör man är nöjd med, säger Denis Strandell retoriskt.

Högre standard över hela linjen

Vad är det då som blivit bättre på sistone?

Frågan går till stadsdirektör Denis Strandell:

- Egentligen allt. Bryggor och sånt är i bättre skick, servicen fungerar bättre, duschar och bastun är fräschare; hela hamnkontoret och det byggnadskomplex som betjänar är ju ett jättelyft för hamnen.

- Man har en personal som är dedikerad och glad och samarbetsvillig, det finns en ribbåt som man kan åka ut med och lotsa gäster i hamn, räknar han upp.

Stadsdirektören hyser förståelse för att det bland de som verkar i Östra hamnen finns en viss otålighet över att den nya planen dröjer.

- Den här planen har så att säga legat i träda och väntat på att sparka igång ordentligt, på grund av att man velat få Fabriksuddens plan först ur vägen, den har varit prio ett.

- Men tyvärr, eftersom det har sjabblats med den som det gjorts i flera år, så har man inte kommit i gång med Östra hamnens plan.

Puben och gästhamnen två olika saker

Då staden för tre år sedan konkurrensutsatte gästhamnen, rörde det om rejält i grytan i Hangö.

Hamnkontoret och de sociala lokalerna verkade i samma byggnad som kafé och pub Roxx, som många Hangöbor ser som sitt året runt vardagsrum.

Puben Roxx i Östra hamnen i Hangö.
Bildtext Många Hangöbor trivs på Roxx uteservering.
Bild: Yle/Marica Hildén

Puben drivs av ett bolag som har samma ägare som den tidigare gästhamnsaktören Ruber.

I och med att både kontraktet för gästhamnsservicen och arrendekontraktet för fastigheten löpte ut samtidigt, befarade många Hangöbor att också Roxx framtid var hotad.

Det ordnades en “räddningsaktion” för bevarandet av Roxx, men enligt stadsdirektören blandade man samman olika saker:

- Stadsstyrelsen förlängde nyligen Roxx avtal med fem år så där borde inte vara något, tycker jag, att snacka om.

Ger inte upp

Men Ruber har ändå inte en kastat in handduken.

Bolagets vd Keijo Suominen, säger att man visst tänker lämna in ett anbud nästa gång tjänsten konkurrensutsätts.

Han ser inte att de tre år som förlöpt sedan HSF tog över minskat chanserna att sköta servicen.

- Vi har fast anställd personal med erfarenhet av verksamheten och i och med att Roxx är öppet året om och finns i samma byggnad som hamnkontoret så kan vi lätt betjäna de båtgäster som anländer utanför högsäsong.

Från Rubers sida förstår man inte riktigt kritiken att servicen under deras tid inte skulle hållit måttet och att man är beredd att investera och utveckla den i den mån ekonomin tillåter.

Utmanande ekonomi

Både från Rubers och HSF Marines sida säger man att verksamheten går runt, men någon guldgruva är den inte på grund av en kort arbetsintensiv säsong och ett ständigt behov av investeringar.

Omsättningen per sommar kan ligga mellan 150 000 - 250 000 euro, och pengarna ska räcka till investeringar, personalkostnader, renhållning, uppvärmning med mera.

Då Hangö stad valde HSF Marine gjorde man ett ekonomiskt avtal som går ut på att en del av vinsten används för reparationer och investeringar i infrastruktur.

- Vi har ett bra samarbete med staden och diskuterar alltid vilka saker som behöver åtgärdas, beskriver HSF:s kommodor Kalle Niemi.

Torghandlare med lång erfarenhet

Men Östra hamnen är inte bara båtar och bryggor.

Här ordnas också det populära kvällstorget som lockar folk från hela närregionen.

Den som håller i trådarna för det här arrangemanget är Tom Rönnblad. Han är också förtroendevald och representerar de svenska socialdemokraterna i fullmäktige.

Man i stråhatt
Bildtext Tom Rönnbland ser Östra hamnen som kvällstorgets givna plats.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Sin bana som torghandlare inledde han 1993. Men trots alla goda ansatser beträffande Östra hamnens utveckling, tycker han att utvecklingen inte skett i den takt den borde ha gjort.

- Tyvärr har den nog nästan stampat på stället, förutom att HSF Marine kom. Men vi har nog väntat på den här stadsplanen som varit på gång hur länge som helst och inget får göras förrän den är klar.

Planarbetet är alltså en faktor som bromsar utvecklingen, en annan är möjligen många viljor som spretar åt olika håll.

- Ju fler kockar i soppan, desto mer utmanande att utveckla verksamheten, funderar han.

Bra samarbete

Men han betonar ändå att samarbetet med de andra aktörerna på området löper väl, och att det också är enda sättet att utveckla hamnen om man vill betjäna allmänheten på ett rättvist sätt.

Det som står högt upp på Tom Rönnblads önskelista är ett stort, modernt servicehus, flera bryggplatser, bättre infrastruktur för torget - som det är nu sys elen ihop från flera punkter.

- Helst skulle jag ju se att staden ägde fastigheterna och hyrde ut den åt en aktör som har ansvar för att utveckla verksamheten.

Han tycker att beslutsfattarna kunde göra ett studiebesök till Kasnäs för att få inspiration till hur en gästhamn ska skötas.

- Fast, det är klart, där finns ett företag som sköter allt.

Han påpekar att också övriga aktörer i området, bland annat restaurangerna väntar på den nya detaljplanen.

Det räcker inte bara med att man fått en containerby, som han kallar HSF Marines tillfälliga containermodul.

Trafikkaos bekýmrar

Vidare säger han att den totala avsaknaden av trafikarrangemang och uppföljning av regler.

- Det är en fullständig vilda västern här.

Enligt honom parkera vissa var som helst. Finns det inte en tom ruta kan bilen lämnas mitt i körfältet. Lite tillspetsat säger han att folk gasar förbi terrasserna i 80 kilometer i timmen.

- Jag är rädd att det en dag sker något, till exempel ute vid Essobryggan.

Den så kallade Essobryggan är den brygga som ligger längst ut i hamnen, med bränslestation får båtar och en restaurang.

Lösningen kunde enligt Rönnblad vara en gårdsgata, där servicetrafik är tillåten samt en parkeringsvakt som övervakar att reglerna följs.

För några år sedan föreslog stadsdirektör Denis Strandell att man skulle ha lagt upp en tillfällig bom för att få bukt med trafikproblemen.

Frågan väckte ramaskri på sociala medier och förverkligades inte.

Enligt stadsdirektören har trafiksäkerheten och en lösning till det problemet högsta prioritet.

- Det är nog ett otyg att Östra hamnen är öppen för biltrafik under de här hektiska sex veckorna.

Han skulle gärna se att man endast tillät lätt trafik och servicetrafik under högsäsong.

Gästhamn utan kvällstorg otänkbart

Men trots att det just nu finns öppna frågor gällande Östra hamnen i Hangö, ser Tom Rönnblad inte att man i framtiden till exempel skulle flytta kvällstorget bort från gästhamnen.

- De här två går hand i hand. Det är ju hit folket kommer under sommaren, klart vi ska vara här. Jag har nog väldigt svårt att se att kvällstorget inte skulle finnas här om till exempel tio år.

Jobbar vidare

Trots att HSF Marine för tillfället verkar i en containermodul vars tillfälliga bygglov går ut om två år, ser de ljust på framtiden.

Bolaget har redan planer på ett nytt servicehus, som de helst skulle se att får byggas på den plats där det temporära hamnkontoret med inhyst kafé och sociala lokaler nu ligger.

De säger att föreningens och bolagets verksamhet stöder varandra och utgör en bra palett med tanke på helheten.

- Det finns massor vi skulle vilja göra här. Vi har egentligen tre saker som är viktiga för oss. Gästhamnen är en del. Konkurrensen mellan hamnar hårdnar, infrastrukturen borde förbättras gällande bryggor och elen och så vidare.

- Sedan har vi tävlingsverksamheten, där vi ser fördelar med att ha gästhamnen i egna händer, vi förhandlar så att säga med oss själva och har lättare att få internationella tävlingar. Men sedan har vi också Hangöbornas båtplatser, en stor del av våra medlemmar är ju Hangöbor, säger Magnus Roth.

Men, poängterar han, Östra hamnen är Sommarhangös ansikte utåt, och man har helheten i åtanke i allt man gör och därför hoppas på ett förlängt kontrakt.

- Vi hoppas att vi under de här tre åren och den tid som är kvar av kontraktet kan visa att vi gör saker rätt och att vi gör dem inte bara enbart för HSF utan för hela staden.

Nöjda båtgäster

På HSF Marines terrass sitter Markus och Hannele Herold med dotterns hund Jack. De har kommit för att äta frukost efter att ha tagit i land dagen innan.

Man och kvinna och hund
Bildtext Markus och Hannele Herold med hunden Jack ger gott betyg åt Östra hamnen som gästbåthamn.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

- Utvecklingen har gått i rätt riktning, sammanfattar Markus Herold.

Enligt honom klarar sig Hangö med väl godkänt i den knivskarpa konkurrensen med andra gästhamnar.

Också Hannele Herold säger att mottagandet då de anlände var i toppklass. Hon tycker också att de sociala lokalerna är fräscha.

- Fin frukostbuffé har ni också, säger hon och tillägger att det är ett plus, med tanke på att paret inte har så praktiska kokmöjligheter i sin båt.

Diskussion om artikeln