Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Här är de östnyländska vägar och broar som ska fixas med brådskande tidtabell – Brobölevägens korsning i Sibbo med på listan

Från 2020
Skyltar med texten Brobölevägen och Söderkulla
Bildtext Korsningen mellan Brobölevägen och Oljevägen i Sibbo är olycksdrabbad. Nu verkar det bli bättring.
Bild: Yle / Fredrika Sundén

I Östnyland finns en hel del vägar som är i dåligt skick eller kräver andra åtgärder.

Många östnylänningar är endera glada eller väldigt besvikna då de tittar på listan över NTM-centralens vägprojekt de kommande åren.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Nyland har nu nämligen gjort upp sin väghållnings- och trafikplan för åren 2021-2024.

I den har NTM-centralen till exempel listat de mest brådskande vägprojekten – däribland många objekt i Östnyland.

I Lappträsk ska Koivistovägens anslutning till riksväg 6 förbättras och Rudom bro repareras.

I Lovisa ska en sänka på riksväg 7 i Gammelby, norr om Granvik bro, fixas. Också själva bron kräver reparationer.

Många brådskande projekt i Sibbo

För Sibbos del finns en reparation av Brobacka bro med på listan, likaså den olycksdrabbade korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen.

Trafiksäkerheten i Brobölekorsningen har debatterats i flera omgångar under årens lopp, eftersom det sker många trafikolyckor där.

I NTM-centralens planer finns till exempel trafikljus och nya arrangemang för körfält samt fotgängare och cyklister.

En annan väg i Sibbo som har diskuterats mycket är Söderkullavägen. Asfalten är gropig och allmänt i dåligt skick. Söderkullavägen finns ändå inte med på listan över brådskande objekt.

Nya viltstängsel till Borgå

I Borgå ska det bli förbättringar för fotgängare och cyklister på Mörskomvägen, på sträckan mellan Prästträskvägen och Parstensvägen samt Prästträskvägen och Hjortronstigen.

Dessutom ska trafiksäkerheten förbättras på riksväg 7 mellan Drägsby och Ernestas.

Det här görs genom att bygga nya viltstängsel och reparera de viltstängsel som redan finns på området.

Du kan bekanta dig med hela väghållnings- och trafikplanen för 2021–2024 på webben.

Alla de vägprojekt som nu planerats finns dessutom utstakade på en karta.

Diskussion om artikeln