Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Varning för aggressiva kossor i Alperna – stor oro över farlig trend på TikTok

Från 2020
Kor på bete i Alperna
Bildtext En ko i Alperna.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

I Österrike startar man en informationskampanj för att varna för potentiellt aggressiva och livsfarliga kor i Alperna. Bakom åtgärden ligger bland annat flera incidenter där mötet mellan människa och ko har slutat tragiskt.

Då man på sommaren rör sig bland bergen i Alperna ackompanjeras vandringen ofta av ljudet från otaliga koskällor.

De många vackra fäbodarna och de betande korna på alpängarna är på många sätt en väsentlig del av bergsidyllen.

För det mesta visar korna endast ett mycket begränsat intresse för människorna som vandrar förbi. Med sina smått slöa ögon brukar de bemöta vandraren med en eller två korta blickar, där de står eller ligger och idisslar i det frodiga gräset.

Man kan alltså lätt föranledas att tro att den största faran utgår från de ”glidminor” kossorna lägger ut i form av sina komockor.

Verkligheten är ändå en annan. Provocerade kor har under de senaste åren angripit många vandrare och i värsta fall har utgången varit dödlig.

Lista med regler

Från det österrikiska jordbruksministeriet vill man nu varna i synnerhet turister för den fara som korna i värsta fall kan utgöra.

Efter ett möte under veckan meddelade Österrikes jordbruks- och turistminister Elisabeth Köstinger att man nu startar en kampanj för att informera om det rätta förhållningssättet till djuren. Man vill vidare också fylla folks kunskapsluckor.

Därför satte man redan ifjol ihop en lista med tio regler, som alla som vandrar i de österrikiska Alperna borde känna till.

I reglerna heter det bland annat att man inte ska mata eller röra djuren, inte vända dem ryggen, eller gå igenom en flock.

Då många människor, som en följd av coronakrisen nu söker sig ut i naturen är det meningen att reglerna genom informationskampanjen ska göras så synliga som möjligt. De ska publiceras på sociala nätverk, i lokaltidningar och finnas tillgängliga på hotellen.

Skrämda kor på Tiktok

Bakom informationskampanjen ligger också en oroväckande trend på videoapplikationen Tiktok.

Användare har under de senaste veckorna satt in videor där de till tonerna av låten Kulikitaka rusar fram emot en flock av kor för att på så sätt medvetet skrämma dem.

Enligt det österrikiska jordbruksministeriet har det också satts ut bilder och videor på när föräldrar har lyft upp sina barn på djuren.

På grund av häftig kritik har Tiktok nu avlägsnat alla videor.

Redan tidigare hade jordbrukare i bland annat Tyskland och Österrike varnat för att de skrämda och stressade djuren utgör en fara för såväl sig själva som för människor.

Rättsfall har väckt starka känslor

I Österrike räknar man omkring 300 000 kor på sommarbete på alpängarna och också för djurens ägare är situationen problematisk.
Det visar inte minst en rättsprocess som har väckt mycket uppseende i landet under de senaste åren.

Sommaren 2014 dog en tysk kvinna efter att hon blev nertrampad av en flock kor. Korna försökte sannolikt skydda kalvarna från kvinnans hund.

Kvinnans anhöriga stämde jordbrukaren och i första instans dömdes han att betala nästan en halv miljon euro i skadestånd.

I maj i år var fallet uppe i den österrikiska högsta domstolen och där bekräftades den tidigare domen från en delstatsdomstol i Innsbruck.
I den hette det att den döda kvinnan är medskyldig till det skedda.

Hon borde ha hållit större avstånd till korna och vetat att en hund kan utgöra ett hot för djuren.

De skadestånd jordbrukaren tvingas betala har under processens gång visserligen sänkts avsevärt, men det mycket omdiskuterade fallet har i alla fall gjort många djurägare såväl ilskna som mer försiktiga.

Helt konkret har domen lett till att allt fler jordbrukare nu stänger sina alpängar för vandrare.