Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Äldreomsorgen i Sverige tar lärdom av det höga antalet döda i corona – "Vi kommer att göra ganska mycket annorlunda i höst"

Från 2020
En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Bildtext Det är inte bara i Sverige utan också i många andra länder i Europa som en stor del av de avlidna i covid-19 bott på äldreboende.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Sverige fortsätter förklara de höga dödstalen med att en hel del har gått fel inom äldreomsorgen. Socialstyrelsens Thomas Lindén säger att landet nu lärt sig mer om vad som behöver göras inför hösten.

Äldreomsorgen i Sverige tar lärdom av de höga dödstalen i corona

3:42

– Vi kommer att göra ganska mycket annorlunda.

Så svarar Socialstyrelsens Thomas Lindén på frågan om vad som behöver göras annorlunda inom äldreomsorgen ifall Sverige drabbas av stora coronautbrott igen i höst.

– Det här var en helt okänd sjukdom och vi har lärt oss en hel del. I början fanns det inte beredskapslager, det fanns inte tillräckligt med material och skyddsutrustning ute i verksamheterna, det fanns inte regler för att sköta hygien eller hur man skulle använda skyddsutrustning. Personalen hade inte heller tillräcklig utbildning i det. Det tror jag är mycket bättre nu, man har jobbat upp den skulden i utbildning som man inte hade tidigare.

Det här var en helt okänd sjukdom och vi har lärt oss en hel del

– Om vi skulle få tillbaka precis samma situation i höst skulle vi vara väldigt mycket mer förberedda än vad vi var innan, och det gäller inte bara Sverige utan alla länder. Men det kommer nog inte att bli likadant för Sveriges del, det är det ingen som tror.

Av de 5 500 coronadödsfall som registrerats i Sverige fram till den 20.7 har 2584 (47%) av de avlidna bott på särskilt boende, och 1399 (26%) fått hemtjänst.

Thomas Linden är statschefläkare och chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen i Sverige. Han har flera gånger de senaste månaderna kritiserat ordvalen i debatten om äldreomsorgen.

Han har upprörts över att vårdare pekats ut och poängterat att det inte stämmer att äldrevården är dålig överallt, tvärtom överlever en stor del av klienterna, men med stora variationer mellan regioner och enskilda boenden.

Det har varit en del överord i diskussionen

Lindén tar särskilt avstånd från uttalandena om att äldre covidpatienter inte skulle få den vård de behöver eller till och med få aktiv dödshjälp, vilket också 366 sjuksköterskor tog avstånd från i en debattartikel i Aftonbladet i slutet av maj.

– Det har varit en del överord i diskussionen. Vi utvärderar äldrevården varje år och det finns brister här och där. Men vi ser också att äldrevården generellt sett fungerar väl och att de äldre som finns där får den vård de behöver.

Pressbild på Thomas Linden.
Bildtext Thomas Lindén är statschefläkare och chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.
Bild: Socialstyrelsen

Det har rapporterats i media att man inte skulle få vård om man drabbas av en infektion, och det är helt fel

– Det har rapporterats i media att man inte skulle få vård om man drabbas av en infektion, och det är helt fel. Det har varit svårt i diskussionen att skilja på palliativ vård i stort och vård i livets slutskede som är någonting helt annat. Men om man är på äldreboende och man behöver få sjukhusvård för att få tillbaka eller behålla sin hälsa, då ska man få det.

Nästan tre fjärdedelar av de döda har antingen bott på boende eller haft hemtjänst

Medelåldern på de avlidna i corona i Sverige är 83 år. Drygt 5000 av de omkring 5700 personer som dött är över 70 år gamla.

Coronadebatten i Sverige har redan länge fokuserat på vad som gick fel inom äldreomsorgen. Nästan hälften av de som dött har bott på särskilt boende, och ytterligare en fjärdedel har haft hemtjänst.

Av 5500 avlidna i Sverige var 1144 av de avlidna 70-79 år gamla, 2343 80-89 år gamla och 1460 över 90 år gamla.

Vad ser du som största orsaken till att Sverige drabbades så hårt av corona?

– Det är en av de viktigaste frågorna för oss att ta reda på. Vi ser att svenskarnas resvanor kanske spelar roll, att svenskarna reste väldigt mycket utomlands i första kvartalet. Vi ser också att Sverige är mer tätbefolkat än åtminstone Norge och Finland och vi måste också ta reda på om det finns skillnader i sjukvårdssystemen som gör att det har drabbat oss olika. Men vi har inte hela bilden än, den klarnar nog först i höst.

Vi har inte hela bilden än, den klarnar nog först i höst

Men att det är just de äldre som drabbats är ju ändå något som diskuteras i alla länder?

– De äldre är skörare. I Sverige har vi drivit det ganska långt att man ska bo hemma så länge som möjligt. När man kommer till äldreboendet är man väldigt sjuk. Här i Stockholm lever hälften inte längre än ett år i vanliga fall när de kommer till äldreboende, många dör efter bara några månader.

När man kommer till äldreboendet är man väldigt sjuk

– Om man i Sverige är på särskilt boende så är det inte bara för att man är gammal, utan det är för att man är väldigt skröplig. Man är bara en infektion ifrån döden, så att säga. Jag vet inte hur det ser ut i andra länder men för 10-15 år sedan i Sverige så var populationen på äldreboendena en helt annan. Nu är man mycket mer skör om man är på äldreboende än tidigare.

En granskning från Inspektionen för vård och omsorg IVO har visat att 40 kommuner står för 70 procent av dödsfallen på äldreboendena.

Det gror också en politisk diskussion om hur stor roll privatiseringen inom vården har i antalet dödsfall. Hittills har det inte kommit fram siffror om skillnader mellan privata och offentliga boenden, men IVO tittar på även de skillnaderna.

Hela Sveriges coronahantering utvärderas av en coronakommission som ska presentera sitt resultat före nästa val i Sverige, det vill säga senast i början av 2022.

Diskussion om artikeln