Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Enkät visar på missnöje med maten inom äldrevården i Hangö

Från 2020
Vanhus ruokailee aamiaista.
Bildtext De anhöriga önskar mer mångsidig mat inom serviceboendet. Illustrerande arkivbild.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Ensamhet, ensidig mat och dåligt med möjligheter att gå ut. De här är bristerna inom äldrevården i Hangö som en ny enkät påvisar.

Det finns ett missnöje med maten och mattiderna i hemvården och på serviceboende. Det visar Hangö stads enkät bland klienter och anhöriga.

De anhöriga önskar mer mångsidig mat med bättre näringsinnehåll inom serviceboendet. Nästan hälften av klienterna som bor i servicebostad anser att de inte särskilt ofta kan påverka sina egna mattider.

Som en brist nämndes också de små möjligheterna att påverka när man går och lägger sig.

De som bor hemma är mer ensamma än de som bor i servicebostad

En del av klienterna är ensamma för det mesta, även då de inte vill vara ensamma.

Ensamhetsproblemet är större för dem som bor hemma - en knapp femtedel av hemvårdsklienterna upplever att de oftast eller alltid är ensamma.

För dem som bor i servicebostad upplever bara drygt en tiondel så här.

Många saknar möjlighet att komma ut tillräckligt mycket

Speciellt de äldre som får hemvård ser som den största bristen att det många gånger inte går att få assistans för att komma ut ur hemmet. Bland alla svarande upplevs det största minuset vara möjligheten att komma ut tillräckligt mycket.

De som bor hemma anser oftare än de som bor i servicebostad att personalen har tillräckligt med tid för dem.

Majoriteten av de tillfrågade är trots allt nöjda med servicen. De flesta upplever att deras integritet respekteras när de vårdas och att de vid behov får hjälp snabbt.

Hangö stad beaktar undersökningsresultaten när den försöker göra äldrevården bättre.

Diskussion om artikeln