Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åbo Akademi får inte fullskalig juristutbildning på svenska – statsrådet säger nej

Från 2020
Uppdaterad 24.07.2020 17:16.
Anna-Maja Henriksson under regeringen presskonferens den 16.3.
Bildtext Justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Statsrådet fattade på torsdagen flera beslut gällande svenskspråkiga utbildningar i Finland. På grund av coronapandemin har Helsingfors universitet ett utökat antal studieplatser till hösten. Den svenskspråkiga juristutbildningen som börjar i höst har fem studieplatser fler än tidigare år.

Sammanlagt 29 personer kommer nu att antas till den svenskspråkiga juristutbildningen vid Helsingfors universitet.

Åbo Akademi ansökte om att få utbilda juris magistrar, men Undervisnings- och kulturministeriet förordade inte en fullskalig juristutbildning vid Åbo Akademi.

Möjlighet att utvidga samarbetet mellan universiteten

Åbo Akademis vice rektor Mikael Lindfelt är fortfarande besviken när Yle ringer upp men säger sig nu ha sovit på saken.

- I går var jag väldigt besviken då det klarnade att vi inte fått undervisningslovet men nu har jag sovit på saken och tittar framåt på ett längre perspektiv. Jag anser att Åbo Akademi via sin ansökan gav en klar signal till statsmakten om att det finns ett behov av fler jurister som kan svenska, säger Lindfelt.

Enligt Lindfelt gav också regeringen i princip ett klart svar på frågan och visar att den har lyssnat på Åbo Akademis önskan och oro.

Tror du att Helsingfors universitet är beredd att utvidga samarbetet med Åbo Akademi?

- Den signal jag fått från fältet tyder nog på att det finns möjlighet till att intensifiera samarbetet och dessutom har vi uppbackning på högsta politiska nivå, säger Lindfelt.

Ska stärka den svenskspråkiga utbildningen

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) förstår att statsrådets beslut är en besvikelse vid Åbo Akademi.

- Som justitieminister vet jag att det i Finland behövs jurister som behöver fullständiga kunskaper i svenska. Därför är det viktigt att man snabbt inleder diskussioner mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet för att hitta en lösning för rättsnotarierna vid Åbo Akademi.

Enligt Henrikssons uppfattning fattades detta beslut för att stärka den svenskspråkiga juristutbildningen i Finland.

- Man ville koncentrera utbildningen för att man inte tror att det finns tillräckligt med lärarkapacitet för två utbildningar, säger hon.

Henriksson förväntar sig nu ett intensifierat samarbete mellan Åbo akademi och Helsingfors universitet gällande juristutbildningen på svenska i Finland. Hon utgår också från att det här är Undervisnings- och kulturministeriets vilja.

- Rent konkret tycker jag att rättsnotarierna som gått sin utbildning vid Åbo Akademi ska ha samma möjligheter som de finskspråkiga i samma situation att gå vidare till en juris magisterexamen, säger Henriksson.

Kvotplatser redan i höst

Tom Böhling, prorektor vid Helsingfors universitet, anser att samarbetet är starkt mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Enligt Böhling är samarbetet även starkt mellan juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och dess sidofilial i Vasa.

- Det är klart att vi ska fördjupa samarbetet, säger Böhling om utbildningslinjen för rättsnotarie vid Åbo Akademi.

Enligt Böhling skulle det vara möjligt att öka antalet kvotplatser för rättsnotarier från Åbo Akademi och han betonar även att en snabb antagningsprocess är väsentlig.

Universitetet kan i höst erbjuda fem ytterligare platser till den svenskspråkiga juristutbildningen.

- Redan i höst kommer flera att få plats, säger Böhling.

Men enligt Böhling är det fortfarande oklart hur antagningen kommer att gå till i praktiken.

Henriksson efterlyser fortsatt utveckling

Henriksson vill att utbildningen för rättsnotarier vid Åbo akademi fortsätter att utvecklas, men kan inte uttala sig om huruvida Åbo Akademi kommer att få utbilda juris magistrar i framtiden.

Enligt Åbo Akademis Lindfelt handlar frågan mer om bara Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Den handlar om framtiden.

- Jag tänker på våra studerande som vill genomföra sin juristexamen och gå vidare från sin rättsnotarieexamen. De måste ges möjlighet att smärtfritt och enkelt kunna läsa juridik på svenska i Finland, säger Lindfelt.

Åbo Akademi inleder nu förhandlingar med Helsingfors universitet för att de studerande som läser juridik i Åbo ska kunna slutföra sina studier i juridik så effektivt som möjligt.

- Det är universitetet i Helsingfors som har ansvaret att tillgodose Finland med tillräckligt många svenskkunniga jurister och jag hoppas man gör allt för att värna det ansvaret bra, säger Lindfelt.

Artikeln har uppdaterats med kommentarer från Anna-Maja Henriksson, Åbo Akademis vice rektor Mikael Lindfeldt och Helsingfors universitets prorektor Tom Böhling.

Diskussion om artikeln