Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus vill gå i spetsen inom cancervården: ”Vi ska hållas på toppnivå”

Från 2020
Man i läkarrock tittar mot kameran.
Bildtext Överläkare Antti Jekunen är nöjd med var cancervården i Vasa befinner sig för tillfället.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Tillräckligt med läkare och möjlighet att snabbt ta i bruk nya undersökningsmetoder och behandlingsformer – det är saker som gör att cancervården på VCS håller toppklass, enligt överläkare Antti Jekunen. Inom kort kan man dessutom ha en professor i radiologi.

Cancervården vid Vasa centralsjukhus är för tillfället på högsta nivå. I alla fall om man frågar Antti Jekunen, som är överläkare på den onkologiska avdelningen.

– Vi har många nya behandlingsmetoder i funktion och nya projekt på gång där vi har varit bland de första i Finland, säger Jekunen.

Ett område där Vasa enligt Jekunen går i spetsen är gentestning.

Sedan två år tillbaka screenar man patienter som är planerade att få cellgiftsbehandling för tarmcancer. Det gör att man kan plocka ut sådana som löper risk att få kraftiga biverkningar av behandlingen.

– Vi gör alla möjliga gentester som har betydelse för cancerbehandlingen. Det är mycket viktigt för oss, säger Jekunen.

Man har också på gång ett pilotprojekt i samarbete med geriatriken där man testar för att hitta äldre patienter som reagerar väldigt kraftigt på cellgifter.

Sjukhusdörr med texten "Onkologi/Strålbehandling"
Bildtext Omkring tusen patienter får strålbehandling på VCS varje år.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Ny metod för strålbehandling

I fråga om strålbehandling ligger Vasa i topp bland centralsjukhusen. I nuläget behandlar man omkring tusen patienter varje år.

Nyligen har man tagit i bruk ett nytt schema för strålbehandling som möjliggör en kortare behandlingstid för vissa patienter.

Det här innebär att det för en del bröstcancerpatienter kan räcka med fem behandlingsgånger i stället för femton.

Också hos en del prostatacancerpatienter kan behandlingstiden förkortas från femton eller sexton gånger till sju.

– Vi var bland de första i Finland som tog det här i rutinbruk. Det är mycket viktigt för patienterna att det finns en sådan möjlighet, säger Jekunen.

300 PET-CT-undersökningar per år

I början av 2019 tog Vasa centralsjukhus i bruk en PET-CT-apparat som ger en detaljerad bild av kroppens uppbyggnad och ämnesomsättning.

Österbottens cancerförening samlade in 500 000 euro för att sjukhuset skulle kunna skaffa apparaten.

Till en början användes PET-CT-apparaten inte så mycket som man hade hoppats, men nu har man kunnat öka användningen.

För tillfället gör man mellan 300 och 350 PET-CT-undersökningar per år.

– Nu är situationen mycket bra. Vi kan göra alla de undersökningar vi vill, säger Jekunen.

Situationen är mycket bra. Vi kan göra alla de undersökningar vi vill.

Överläkare Antti Jekunen

PET-CT-apparaten används bland annat när man planerar doserna för strålbehandling. Den används också för att kontrollera att behandlingen ger resultat.

Jekunen vill gärna se att man ökar användningen av PET-CT-apparaten i fråga om prostatacancer.

– Vi ser att prostatacancerpatienterna blir fler och fler. Utsikterna är att prostatacancern går förbi bröstcancern hos oss inom tio år.

På nationell nivå är prostatacancern redan den vanligaste cancerformen.

PET/CT-kameran vid isotopenheten i Vasa centralsjukhus.
Bildtext PET-CT-apparaten togs i bruk i början av 2019.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Många specialiserade läkare behövs

För tio år sedan hade man brist på läkare inom onkologin på VCS. Nu är läget betydligt bättre. För tillfället håller fem läkare på att specialisera sig inom onkologi i Vasa.

– Inom ett par år kommer vi att ha tillräckligt med onkologer, säger Jekunen.

En annan sak som enligt Jekunen kommer att ha stor betydelse för cancervården i Vasa är den planerade professuren i radiologi.

Radiologer gör bland annat biopsier för att skilja cancer från till exempel infektioner.

– Vi behöver många specialiserade läkare inom det fältet. Därför är det så viktigt att vi har en egen professor som kan organisera arbetet, säger Jekunen.

Grå sjukhusbyggnad med cykel parkerad utanför.
Bildtext För tilfället specialiserar sig fem läkare inom onkologi i Vasa.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Från sjukhusets sida är man positivt inställd. Jekunen tror att man kan ha en professor i radiologi inom några månader.

– Vi har bra kandidater, säger han.

Enligt Jekunen kommer professuren att stabilisera läget inom radiologin, i och med att det lockar fler unga läkare till Vasa för att specialisera sig inom området.

Gentester viktigare i framtiden

Jekunen tror att gentester kommer att bli viktigare inom cancervården i framtiden.

– Vi har femton–sexton gener som har stor betydelse för cancerbehandlingen. Jag hoppas att vi kommer att få genprofiler som vi kan använda när vi planerar behandlingen.

Vi ska hållas på toppnivå och göra allt vi kan för våra patienter nu och i framtiden.

Överläkare Antti Jekunen

Enligt Jekunen behövs det fortfarande mycket forskning på området.

– Jag väntar på ett genombrott där. Vi får se hur det går.

Jekunen är nöjd med var cancervården på VCS befinner sig just nu, men ser ändå att det finns utrymme att fortsätta utvecklas.

– Vi ska hållas på toppnivå och göra allt vi kan för våra patienter nu och i framtiden. Det är lättare när man har tillräckligt med läkare, och det är en sak som är bra här i Vasa.

Österbottens Cancerförening: Cancervården vid VCS bra men mer resurser behövs

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln