Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Läkare oroliga över att festivaler börjar ordnas för tidigt: "En sjuk festivaldeltagare kan bli en supersmittare"

Från 2020
Ett folkhav framför en konsertscen.
Bildtext Festivalerna som ordnas i år ser annorlunda ut än tidigare somrars festivaler.
Bild: Juuli Aschan / YleX

I augusti kommer evenemangen i Åbo att sätta igång igen. Samtidigt är man från sjukvårdsdistriktets sida orolig över eventuella smittkedjor då många människor igen samlas på samma plats.

Bland annat biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid HUS uttryckte nyligen oro över att man lättar på restriktionerna för snabbt.

Esa Rintala, överläkare vid infektionsavdelningen vid ÅUCS, håller med om att festivaler och andra stora evenemang ordnas för tidigt.

- Om det på festivalerna finns en smittad som kan bli en "supersmittare", kan det skapa en smittkedja och sätta igång spridningen igen.

Därför är det viktigt att man stannar hemma ifall man känner av sjukdomssymptom, poängterar Rintala.

- Det är det viktigaste att tänka på då man funderar på att besöka en festival. Annars så ska man tänka på att hålla säkerhetsavstånd och tvätta händerna. Man ska inte heller hosta på varandra.

Esa Rintala står inne i Åbo universitetssjukhus.
Bildtext Esa Rintala är skeptisk till att festivaler nu börjar ordnas.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Under Aurafest som anordnas under helgen kommer det att delas ut gratis ansiktsskydd till besökarna. De är bra att använda om man av någon orsak inte kan hålla säkerhetsavstånd.

- Men man måste också kunna använda maskerna på rätt sätt. Det får inte bli glipor mellan masken och ansiktet. Ifall masken används fel, kan den till och med göra mer skada än nytta, säger Rintala.

"Staden kan inte övervaka"

Som bekant inhiberades en stor del av sommarens evenemang redan i våras.

Åbo stads hemsida kan man läsa att "Semesterperioden slutar i Åbo i en livlig augustimånad då evenemangen räcker ända till en rusning", vilket för många inte låter speciellt coronavänligt.

Vid Åbo stad säger evenemangskoordinator Kimmo Hyyppä att de evenemang som trots allt ordnas tar in färre besökare än ursprungligen planerat. Man följer också myndigheternas rekommendationer om handtvätt och avstånd.

- Då evenemang ordnas på stadens marker kan man tro att det är Åbo stad som ligger bakom, men det är polisen som beviljar tillstånd för publikevenemang. Regionförvaltningsverket och polisen följer de instruktioner de fått av centralförvaltningen.

Ansvaret ligger på besökarna

Ansvaret för att de kvarvarande restriktionerna följs ligger främst på evenemangsarrangörerna och besökarna själva då man väljer att besöka ett evenemang.

- Det är polisen som sköter själva övervakningen av att rådande restriktioner följs, Åbo stad har varken möjlighet eller personal att själva övervaka sådant.

En skylt på väggen som påminner om coronarestriktionerna.
Bildtext På många platser i Åbo påminns man om rekommendationerna.
Bild: Lotta Sundström/Yle

Genom att fortsättningsvis ha uppe skyltar på allmänna platser som påminner stadsborna om säkerhetsavstånd, försöker man från stadens sida ändå se till att saken inte glöms bort.

- Staden följer naturligtvis de riktlinjer som gäller just nu. Det ordnas inte heller några “onödiga” evenemang. Vi har heller inga obehandlade ansökningar om markanvändning som skulle föra med sig några nya, stora evenemang. Vi följer med hur situationen utvecklas.

Festival med sittplats

Ett av dom första stora evenemangen som ordnas i staden nu i augusti är den inhemska musikfestivalen Aurafest, som ordnas i Kuppisparken.

Då hundratals människor ska samlas på samma plats har man från arrangörernas sida varit noga med att tänka på säkerheten, berättar promotor Tommi Mäki.

Tommi Mäki
Bildtext Tommi Mäki säger att han vill inge hopp genom att ordna festival.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Man kommer vara extra noga med att desinficera ytor, och har flera punkter för handtvätt och -desinfektion.

Man har sålt färre biljetter än under tidigare år och man får bara gå in på området en gång, istället för att fritt komma och gå som man fått göra tidigare år. På så sätt vill man minska kontakten människor emellan.

Rent epidemiologiskt blir det under evenemanget en av de säkraste platserna i Åbo.

Tommi Mäki

I enlighet med rådande restriktioner finns det en sittplats vid ett bord reserverad för alla som köpt biljett, även om de inte är numrerade utan besökarna fritt får välja sittplats.

- Till skillnad från allmänna platser, där det kan passera flera tusen människor under en solig sommardag, är festivalområdet avgränsat och vi övervakar säkerhetsavstånden. Därför kan man rentav säga att det rent epidemiologiskt en av de säkraste platserna i Åbo, säger Mäki.

Festivalen fyller 10 år i år, och genom att ordna festivalen trots coronasituationen vill man ge lite framtidshopp både åt artister och besökare.

- Vi vill genom att visa exempel visa att så småningom börjar den här situationen vara förbi och evenemang kan ordnas igen. Naturligtvis inte på full kapacitet, men försiktigt stegvis återgår också den här branschen till det normala efter krisen.

Mäki poängterar att säkerheten ändå kommer först då det kommer till evenemang.

Stanna hemma om du känner dig sjuk efteråt

Ifall man besökt en festival och efteråt får symptom såsom feber och halsont så ska man testa sig, enligt Esa Rintala.

- Man kan göra en bedömning av läget via Omaolo på nätet, och sedan testa sig.

Ändå kan det vara svårt att få tid till coronatest, speciellt under helger då hälsostationerna är stängda.

Då är det enligt Rintala mycket viktigt att hålla sig hemma tills man kan testa sig och inte gå på jobb eller till butiken.

Diskussion om artikeln