Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fortfarande tillåtet att ta hem soppåsen från stugan i Vasaområdet: "Ett förbud kräver fler insamlingspunkter"

Från 2020
Uppdaterad 29.07.2020 12:47.
Sekajätepiste.
Bild: Petteri Bülow / Yle

I princip ska man inte ta hem avfall från sommarstugan, men det finns undantag. I Vasaområdet är det fortfarande möjligt och tillåtet att ta hem avfall från stugan, även om man bor i en annan kommun, säger Camilla Enell-Öst som är avfallshanteringschef på Vasa stad.

Principen i avfallslagen är att vårt avfall ska föras till behandling på den ort där det uppstår. Men i Vasaregionen har man sett mellan fingarna gällande den här regeln just när det gäller fritidsbostäder, säger Camilla Enell-Öst.

– Vi kan helt enkelt inte ställa det kravet på människor när det finns så få insamlingspunkter för fritidsbostäderna, säger Enell-Öst.

Inom Stormossens område (Vasaregionen) finns det endast mellan tio och tjugo insamlingspunkter. Enell- Öst säger att det kan vara långa avstånd mellan fritidsbostaden och närmaste insamlingspunkt.

– Om vi ändrar på kraven för avfallshantering på sommarstugor måste vi också höja servicegraden för villaborna, säger Enell-Öst.

Ljusa och svarta påsar på Ekorosk i jakobstad.
Bildtext Sophantering på Ekorosk i Jakobstad.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Stort nätverk inom Ekorosks område

Det kan man jämföra med Ekorosk (Jakobstad och Karleby med omnejd), som har ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder mellan maj och september.

De är avsedda för köksavfall, bio- och energiavfall som sorteras likadant som vid fasta bostäder.

På Ekorosks område betalar stugägarna en fast avgift på 16,96 euro per år för att få använda ekopunkterna och återvinningsstationerna.

De stugägare som är bosatta på Ekorosks område behöver inte betala den här avgiften.

Sommarstuga i Djupsten i Nykarleby
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Finns det en lag som säger att man inte får transportera hushållsavfall?

– Egentligen, jo. Brännbart avfall hör till den fastighetsvisa avfallstransporten och ska sättas i tunnan på gården eller föras en kort bit till en gemensam uppsamlingsplats.

Hur går man då tillväga om man köper en stuga inom Stormossens område?

Camilla Enell-Öst säger att man kan skaffa ett avfallskärl och beställa tömning av ett transportföretag, eller föra avfallet till en allmän insamlingspunkt.

Det tredje alternativet är alltså fortfarande att ta hem soporna.

Diskussion har pågått i flera år

Sommarstugornas avfallshantering har varit uppe till diskussion i flera år och i framtiden kommer reglerna förmodligen att ändras och insamlingspunkterna bli fler, säger Enell-Öst.

Att det tar tid beror på att man i Vasaområdet haft fullt upp med att övervaka avfallshanteringen i fasta bostäder, säger Enell-Öst.

övervakningen har tagit mycket tid av myndigheterna och vi har därför inte riktigt hunnit med fritidsfastigheterna

Det är fortfarande upp till fastighetsägaren att själv ansluta sig till avfallshanteringssystemet och alla gör inte det.

Enell-Öst säger att det kan bero på att de som bor i fastigheten har knappa ekonomiska resurser.

– En del väljer att låta bli att ansluta sig och de får då uppmaningsbrev av oss. Den här övervakningen har tagit mycket tid av myndigheterna och vi har därför inte riktigt hunnit med fritidsfastigheterna, säger Enell-Öst.

Ny avfallslag på kommande

Nu börjar sommarstugornas avfallshantering snart stå på tur.

Och om den nya avfallslagen, som träder i kraft vid årsskiftet, stipulerar att kommunerna ska upphandla avfallstransporter kommer övervakningen att kräva mindre tid.

Då köper kommunerna upp avfallstransport för ett visst område och alla invånare ansluts automatiskt till transportsystemet.

I Vasaområdet blir det då Stormossen som ställer ut avfallskärl vid alla fastigheter,

– Då går det inte längre att protestera utan man ansluts automatiskt. Kan man inte betala är det i slutändan avfallsbolaget som betalar, säger Enell-Öst.

Diskussion om artikeln