Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många vill distansjobba mer än innan coronapandemin, men de flesta vill återvända till arbetsplatsen: "Det här blir en slags hybridmodell"

Från 2020
Två personer sitter vid en dator.
Bildtext Statsrådets rekommendation om distansarbete upphör den 1 augusti.
Bild: Lehtikuva

Under coronavåren har fler än vanligt arbetat på distans eftersom det har varit en av rekommendationerna från regeringen. Också i fortsättningen är det många som vill arbeta på distans mer än tidigare, men ännu fler vill återvända till arbetsplatsen så fort som möjligt, visar Yles enkät.

26 procent som svarat enkäten som gjordes av Taloustutkimus på uppdrag av Yle uppger att de arbetat helt eller nästan helt på distans. 14 procent har svarat att de delvis jobbat på distans. Resterande som svarat är antingen inte i arbetslivet eller så har de inte möjlighet att utföra sitt arbete på distans.

Juho Rahkonen som är undersökningschef vid Taloustutkimus säger att en del yrkesgrupper redan har kunnat jobba på distans och också gjort det innan coronaviruset.

- Det här har kanske inte varit en så stor förändring för alla som det kan se ut som, för det har också gjorts tidigare. Men nu har det blivit mer utbrett.

De flesta kommer att distansjobba mer.

I motsvarande undersökning som gjordes under våren hade 32 procent en negativ inställning till distansarbete och svarade att de helst är på arbetsplatsen och inte tycker om att arbeta på distans.

Den här siffran har i den nya enkäten sjunkit till 29 procent, vilket betyder att en del har ändrat åsikt i frågan. Nästan 50 procent svarade att de gärna gör sitt arbete på distans så fort det finns möjlighet till det, inte bara i coronatider.

- Resultatet är lite å ena sidan - å andra sidan. Det är svårt att säga klart och tydligt om distansarbetet är bra eller dåligt.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen, Helsinki, 30.11.2018.
Bildtext Juho Rahkonen säger att det inte finns en entydig åsikt om distansarbetet.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Många vill tillbaka till jobbet

58 procent av de som svarat på enkäten har svarat att de gärna återvänder till arbetsplatsen nu när coronaläget är bättre.

Roosa Veijola är en av de som arbetat hemifrån och hon säger att det var en stor förändring för henne.

- I början var det utmanande att arbeta hemifrån och stanna hemma där man också gör allt annat än sitt jobb och att skapa sin egen arbetsmiljö.

Hon säger också att kontakten med kollegorna har varit en utmaning när man inte har kontakt ansikte mot ansikte. I vissa fall säger hon ändå att man också kan vara effektivare hemma, men hon vill tillbaka till sin arbetsplats.

Ung kvinna i brunt hår till hakan, svart skjorta, står framför en brun trävägg.
Bildtext Roosa Veijola hade det svårt med distansjobbet i början.
Bild: Yle / Tintin Råholm
De flesta återvänder gärna till arbetsplatsen.

Anna Kesti säger att hon trivs bra hemma och har möjlighet att göra sitt arbete hemifrån. Vilket hon också till viss del kunnat göra innan pandemin bröt ut, så det är ingenting nytt för henne.

- Det finns både bra och dåliga sidor. Det påverkar att man inte kan prata med sina kollegor och utbyta kunnande med varandra. Tröskeln är högre för att ringa och fråga råd jämfört med om man befinner sig i samma utrymme.

Hon säger däremot att hon saknar jobbet och har härliga arbetskamrater. Därför skulle hon inte vilja fortsätta arbeta på distans.

- En av orsakerna till att jag jobbar där jag jobbar, är för att jag har trevliga arbetskompisar.

Kvinna med blont hår bakåtdraget i en knut. Hon har rött läppstift och ett vitt linne, hon håller jackan framför sig i sina händer.
Bildtext Anna Kesti vill kunna arbeta på plats med sina kollegor igen.
Bild: Yle / Tintin Råholm

Finns fördelar med att jobba på distans

En av orsakerna till att distansarbete ändå är så pass populärt är enligt Juho Rahkonen att man sparar tid.

- Du sparar tid, många sparar timmar per dag då restiden till arbetet försvinner. Det blir inte lika många avbrott under arbetstiden för att tala med sina arbetskompisar om sådant som nödvändigtvis inte hör till arbetet. Kaffepauserna drar lätt ut på tiden och många vill fokusera på arbetet.

Fastän många vill återvända till sina arbetsplatser är det också många som vill fortsätta arbeta på distans mer än tidigare.

- För många ser det ut som att distansarbetet kommer att fortsätta. Det betyder inte att det är ett onoff-läge. Distansarbetet ökar, men man vill också arbeta på arbetsplatsen. Det blir någon slags hybridarbetsmodell.

Rahkonen säger också att arbetsgivarna har märkt att det har fungerat med distansarbete och att de tidigare har varit många som haft en negativ inställning till distansarbetet.

- Det ser inte ut som att arbetstagarna har tröttnat på distansarbete. Att åka in till arbetet minskar säkert, men försvinner inte helt. Vissa dagar är man på plats och vissa dagar är man på distans.

Taloustutkimus intervjuade 1 447 personer 24-27 juli. Enkäten gjordes i form av en internetpanel. 916 av deltagarna var mellan 20 och 65 år gamla. Felmarginalen är omkring 2,5 procentenheter för hela samplet och 3 procentenheter för deltagarna i arbetsför ålder.