Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska affärslivet i Karis kartläggas - tips och bilder från allmänheten efterlyses

Från 2020
En gammal bild på en affär i Karis.
Bildtext Lilla Matvaruhandeln från familjen Julkunens bildsamling.
Bild: Lokalarkivet Arresten

Hur har butikerna i Karis sett ut och vad har invånarna handlat genom tiderna? Bland annat det här kartläggs i föreningen Gardberg Centers stora forskningsprojekt.

Projektet “Hantverkare och handelsidkare i Karis stationssamhälle” inleddes i januari. Det här året ligger fokus på att samla in material om Karis 150 år långa historia som knutpunkt för affärsidkare och hantverkare.

Fyra forskningsassistenter har börjat göra intervjuer, gräva i arkiv och läsa telefonkataloger och dagstidningar för att få information om affärslivet.

- Det här projektet är unikt eftersom vi inte enbart försöker kartlägga gamla butiker och affärsidkare. Vi vill även berätta i vilka sammanhang de existerade, vad de innebar för samhället och hur olika former av konsumtion utvecklats genom åren, säger Christoffer Holm, som fungerar som redaktör och koordinator för projektet.

Skicka in bilder och material om butiker och konsumtion

Projektet har på grund av coronaepidemin delvis legat på is under våren. Men nu har arbetet tagit fart igen.

Målet är att sammanställa en historik över butiker, handelsidkare och vardaglig konsumtion mellan åren 1873 till 2020. Projektet har redan fått en hel del information, men efterlyser nu mera material från allmänheten.

Om man har tips, gamla fotografier eller annat material som berör butiker, handelsliv och konsumtion i Karis kan man kontakta Lokalarkivet Arresten per telefon, 019 233 299. Man kan också skicka mejl på adressen karishandelsidkare@gmail.com

Det är Christoffer Holm som skriver historiken tillsammans med Johanna Wassholm och Anna Sundelin.

Diskussion om artikeln