Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Höga blyhalter i Helsingforsarnas populära svampskog - nerlagd skjutbana boven i dramat

Från 2020
En bild på en svamp i skogen.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

"Bär och svamp rekommenderas att inte ätas"

Så står det med stora bokstäver på en skylt vid en motionsslinga i skogen norr om Krämertskogsvägen, alldeles intill Månsas friluftsstuga i den vidsträckta Centralparken i Helsingfors.

Bland träden finns spår av mossklädda bunkrar i betong. Bunkrar, som kan föra tankarna till krig och skyttegravar.

Men så är inte fallet.

I området har det visserligen skjutits och sprängts i många år, men i något mer organiserade former. Här fanns nämligen en skjutbana åren 1914-1962.

Den nyss nämnda friluftsstugan agerade klubbhus för skytteklubben.

Alltsedan dessa tider har det funnits rikliga mängder bly i marken.

Det medför att det fortfarande, nästan 60 år efter att banan avvecklades, återfinns blyhalter i svampar och bär som växer i den numera lummiga skogen.

Gammal rekommendation håller streck

I en utredning som Helsingfors stad gjorde år 2012 konstaterades att marken och det ätbara som växer i Månsasparken innehåller för höga halter bly.

- Rekommendationen från år 2012 är ännu i kraft, säger Riikka Åberg, chef för livsmedelsenheten vid Helsingfors stad.

- Bly försvinner inte ur marken så lätt, vilket innebär att exempelvis svampar innehåller höga blyhalter och därför försvinner nog inte rekommendationen inom den närmsta framtiden.

Ett rött hus.
Bildtext Den gamla skjutbanan finns i närheten av den gamla friluftsstugan i Månsasparken. Nu är den Suomen latu som har hand om stugan.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

I området cyklar och springer flertalet motionärer, eftersom det används flitigt i motions- och rekreationssyfte.

Även om staden rekommenderar att inte äta det som skogen i Månsasparken bjuder på, så är det inte hälsovådligt att röra sig i området.

- Halterna ger inte upphov till några akuta hälsorisker, men de har överskridit vissa gränsvärden och gett upphov till rekommendationen, säger hon.

Åberg kommer inte på stående fot ihåg hur mycket bly det ätbara i skogen innehåller, men enligt medierapporteringen 2013 överskrider fem normalstora kantareller den rekommenderade dagliga dosen för en vuxen människa.

Rekommendation - inte förbud

Åberg påpekar att det rör sig om en rekommendation - inte ett förbud eller någon lag som dikterar ditt förfarande.

En skylt över månsas skogsområde.
Bildtext En av stadens skyltar med rekommendationen. Skyltarna finns strategiskt utplacerade längs motionsslingorna.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

De gränser för blyhalter i konsumtionsvaror, som är ämnade att stoppa i munnen, som EU har stipulerat gäller för livsmedel i butikshyllorna.

- Nu är det frågan om personer som plockar för eget bruk och ingen övervakar människors bärplockning, säger Åberg.

- Men om jag själv vet att det finns bly i marken där jag vill plocka svamp eller bär så skulle jag bege mig någon annanstans.

Det är också bra att hålla i minnet att det finns en skillnad mellan svampar och bär. Svampar har en tendens att, i högre grad än bär, suga åt sig gifter och annat som finns i marken.

Det medför att det i synnerhet är svamp som du ombeds att inte förpläga efter plockning.

- Nästa år kan staden möjligtvis fundera på rekommendationerna vad gäller bär, eftersom de inte har sugit åt sig lika mycket bly som svamparna.

Inga planer för områdets framtid

Blyet i marken härrör från en verksamhet som lades ner i början av 60-talet, det vill säga för över ett halvt decennium sedan.

Det kan tyckas intressant att staden har valt att inte göra något åt området på så här länge.

- Jag tror att det helt enkelt inte har funnits ett behov av att göra något här, säger Åberg.

Med behov menar Åberg exempelvis ett husbygge. I dylika fall skulle marken ha rensats.

- Men nu är det inte ett sådant område. Jag känner inte till några planer på rensningsåtgärder här, säger hon.

Staden tänker heller inte tillsätta någon ny utredning av blyhalterna, eftersom det knappast har skett någon förändring sedan utredningen 2012.

Åberg säger sig ha hört att just det gamla skjutbaneområdet i Månsas är ett smultronställe för blåbärsplockare och säger att det är synd.

- Det finns andra skogar i Helsingfors där du kan plocka svampar och bär, säger hon och nämner Nordsjö som ett exempel.

Och även om just Månsasparken inte är ett idealt ställe att gå omkring i med sin svampkorg eller bärplockare i högsta hugg, så rekommenderar Åberg ändå att plocka och äta finska svampar och bär.