Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya provisorsutbildningen vid ÅA bra både för studielivet och läkemedelsbranschen

Från 2020
En hand placerar ett prov i en PRC-maskin.
Bildtext Nu finns det en fullständig utbildning inom farmaci vid Åbo Akademi.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

I juli klarnade det att Åbo Akademi kommer få utbilda provisorer.

Det här glädjer Niklas Sandler sig åt. Han är före detta vice rektor och tidigare professor i farmaci, men arbetar i dag som teknologidirektör vid företaget Nanoform i Helsingfors.

Under sin tid som vice rektor och professor var han med och jobbade för att försöka få rätten att utbilda provisorer vid ÅA.

- Det här är väldigt goda nyheter. Åtminstone de senaste tio åren har vi drivit den här saken.

Nu kan alltså farmaceuterna vid ÅA fortsätta till provisorstudier, och därefter också doktorera. Det kommer alltså finnas en komplett utbildning inom farmaci, på svenska.

Det här hoppas Sandler kommer att öka antalet sökande till farmacin.

Varit en lucka i utbildningspaletten

Det här är inte bara goda nyheter för Åbo Akademi, utan också för läkemedelsbranschen i regionen.

Här finns flera stora läkemedelsföretag, och massor med småföretag.

- Det här har varit en stor lucka i utbildningsutbudet i Åboregionen, då man tänker på hur stor läkemedelsbranschen är här. Det är viktigt att man kan utbilda folk lokalt för det har visat sig att folk inte är så ivriga att byta ort efter studietiden.

Nu kan de som utbildat och etablerat sig i Åbo sedan fortsätta att jobba här.

En man med glasögon ser in i kameran.
Bildtext Niklas Sandler gläds över den nya utbildningsrätten.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Nu blir det också lättare för branschen att bilda fungerande samarbeten mellan industrin och regionens andra utbildningar inom hälsobranschen som finns på Åbo universitet och Yrkeshögskolan Novia.

- Det handlar också om den nationella och internationella nivån av branschen, här kommer det utbildas globala experter för hela världen. Det finns också en chans att skapa en ny sorts provisorsutbildning, eftersom man så att säga börjar från noll.

Även om tanken är att utbildningen ska ha industriell inriktning, poängterar Sandler att man också kommer att utbilda provisorer som kan arbeta på apotek och sjukhus.

- Det är också viktigt, med tanke på det stora sjukvårdsdistriktet i regionen.

Också bra för studielivet

I grunden kommer det dagliga livet vid farmacin vid ÅA inte ändras speciellt drastiskt, men då antalet studenter vid farmacin ökar kan gemenskapen bli större.

Jonne Kunnas har precis avslutat sitt tredje år av farmacistudier.

Han tror att ämnet kommer bli mera mångsidigt och få ett bredare kursutbud i och med utbildningen av provisorer.

En ung man med grå t-skjorta står framför ett gult hus.
Bildtext Jonne Kunnas hoppas också att ämnesföreningen får flera aktiva medlemmar.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Förutom tillägget till utbildningen gläds han också över att föreningslivet förhoppningsvis får flera intresserade.

Själv kommer han börja studera fysik på magisternivå, men utesluter inte att i något skede gå tillbaka till provisorstudier nu då möjligheten finns.

- Jag har också funderat på att doktorera, så vi får se om det blir inom farmaci.

Enligt Kunnas är intresset för provisorstudier stort bland studenterna vid farmacin.

- Jag känner många farmaceuter som är glada över nyheterna och tänker söka in till magisterstudierna genast det blir möjligt.

Nu ska rekrytering av ny undervisningspersonal inledas och allt ska förhoppningsvis stå klart då läsåret 2021-2022 inleds nästa höst.