Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Distansarbete populärt bland kommunalt anställda på Kimitoön – 90 procent vill fortsätta delvis på distans

Från 2020
En person använder en laptop utomhus.
Bildtext De flesta kanslianställda vid Kimitoöns kommun vill jobba på distans i fortsättningen också trots att regeringen häver sina rekommendationer om distansarbete.
Bild: Silja Viitala / Yle

Regerings rekommendationer gällande distansarbete hävs från och med första augusti. Trots det vill de flesta kanslianställda vid Kimitoöns kommun jobba på distans i fortsättningen också.

I juni gjorde Kimitoöns kommun en kort enkätundersökning bland sina kanslianställda gällande distansarbete. I undersökningen frågade man huruvida de anställda vill fortsätta med att jobba på distans eller inte.

- Över 90 procent av de som hör till kanslipersonalen svarade att de önskar att delvis få jobba på distans också i fortsättningen, berättar Erika Strandberg, förvaltningschef i Kimitoöns kommun.

Därmed kommer de kommunanställda fortsättningsvis att få jobba på distans men det är också möjligt att arbeta fysiskt på kansliet efter semesterperioden. Strandberg betonar att det är viktigt att beakta personliga förutsättningar och önskemål vid en arbetsplats.

Erika Strandberg framför ett träd, en lekpark syns i bakgrunden.
Bildtext Förvaltningschef Erika Strandberg säger att det är viktigt att beakta de anställdas personliga önskemål.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Svenska Yle rapporterade på torsdagen om sin enkätstudie gällande distansarbete. Resultatet visade att 58 procent av alla som svarade vill återvända till sin arbetsplats nu när coronaläget är lugnare. Ändå visade också studien att allt fler än tidigare vill jobba på distans i större utsträckning.

Trots att kommunens interna undersökning pekar i en annan riktning än Yles enkätundersökning betyder det inte direkt att åsikterna nödvändigtvis är så delade, säger Strandberg. Hon påpekar att skillnader i frågeställningen spelar roll.

- Det beror också på hur man ställt frågorna, vi har flera anställda som gärna jobbar delvis på distans och delvis på plats. Det är säkert många som egentligen vill ha en mix men man har svarat på olika frågor, säger hon.

I enkäten gjord av Kimitoöns kommun uppgav flera att de gärna arbetar på distans cirka två till tre dagar i veckan.

Distansarbetet medför en kortare arbetsväg och en mer flexibel vardag

Enligt Strandberg är de bakomliggande orsakerna till att de anställda gärna fortsätter att jobba på distans väldigt varierande. Bland annat beror det på att distansarbetet medfört mindre arbetspendlande, möjligheter till att kombinera familjeliv och privatliv bättre, samt att kunna jobba ostört.

- Vi har en hel del anställda som pendlar från Åbo- och Pargastrakten, därmed blir det mindre pendlande i arbetets tecken.

Händer på tangentbord
Bildtext Distansarbetet har lett till att allt fler provat på nya arbetsmetoder.
Bild: Mostphotos

Hon berättar att coronan samtidigt fört med sig stora framsteg i digitala samarbetsverktyg.

- Jag tycker det är jättefint att vi har fått alla med. Det har inte bara varit de personer som ofta är villiga att prova på nya verktyg utan den här gången har faktiskt alla varit med och provat på.

Strandberg påpekar att det samtidigt finns personer som upplever att distansarbete inte passar dem alls och att den sociala kontakten är en stor del av en arbetsgemenskap.

Lättare att kombinera arbetet med familjeliv

Projektkoordinator vid Kimitoöns kommun, Sven Ivars hör till dem som gärna fortsätter jobba på distans i en större utsträckning.

- För mig har det passat bra med distansarbete eftersom jag jobbar rätt självständigt. För min egen del medför det en större möjlighet att kombinera arbetet med privatlivet, speciellt som en förälder i ett vardagspussel, säger Ivars.

Hur smidigt distansarbetet är för olika personer beror också hurudant arbete man har, påpekar han.

Sven Ivars i Kuppisparken mellan två träd
Bildtext För projektkoordinator Sven Ivars är distansarbete ett fungerande koncept.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Ivars jobbade tidvis på distans redan innan coronakrisens utbrott, men påpekar att han efter coronakrisen nästan arbetat helt och hållet på distans.

Trots de positiva faktorerna med distansarbete medför det även vissa nackdelar.

- Nackdelen med distansarbete är den sociala delen. Man kommer inte så mycket i kontakt med arbetskamraterna, vilket är en stor nackdel. Att höras med hjälp av digitala verktyg är inte samma som att mötas ansikte mot ansikte.

Han påpekar att distansarbetet även försvårar kreativiteten. Då kollegerna är fysiskt på plats är det lättare att belysa idéer tillsammans med dem i en snabbare takt.

Positiv befolkningsutveckling i skärgården i och med distansarbete

Distansarbete har också fört med sig möjligheten till att vistas på sommarstugan och i skärgården också utöver semesterperioder. Strandberg tror att distansarbete kan vara en bidragande faktor till att mindre skärgårdsorter har fått flera invånare.

Kasnäs gästhamns bryggor.
Bildtext Distansarbetet kan stärka mindre kommuner som är mer avlägset belägna.
Bild: Yle/Nora Engström

- Vi har haft en allt mer positiv befolkningsutveckling den här våren i jämförelse med andra år och vi hoppas att det fortsätter och blir mer bestående, säger Strandberg.

Hon betonar att det är viktigt att kommunen visar vägen i möjligheter till flexibilitet.

- På det här sättet visar vi att det är möjligt att bo här och arbeta på olika sätt. Det här är ett fenomen som kan stärka mindre kommuner som är avlägset belägna.

Diskussion om artikeln