Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen hemsöks av torvspöket - Gröna beslutsfattare är redo att lämna regeringen, om klimatåtgärder skjuts upp

Från 2020
Hanna Kosonen, Maria Ohisalo ja Katri Kulmuni eduskunnassa 5.3.2020
Bildtext De gröna och Centern har haft meningsskiljaktigheter angående utsläppsminskningar och torvens öde under hela regeringsperioden.
Bild: Pekka Tynell / Yle

De gröna kräver klimatåtgärder vid höstens budgetberedning, annars står partiets fortsättning i regeringen på spel.

Över hälften av De gröna beslutsfattarna som svarade på Yles enkät säger att de är redo att lämna regeringen om det inte kommer några konkreta beslut för att bekämpa klimatförändringarna i beredningen.

En minoritet, ungefär 16 procent av beslutsfattarna, tycker att De gröna måste sitta kvar i regeringen, även om det inte beslutas om några klimatåtgärder vid beredningen.

Mindre än en tredjedel av de svarande tvekar fortfarande på sin ståndpunkt, det vill säga, att de inte kunde säga sin åsikt.

Statsminister Sanna Marin har redan signalerat att det måste tas mycket viktiga beslut angående sysselsättningen mot slutet av året, så hur blir det då med klimatåtgärderna?

De grönas ordförande, Maria Ohisalo, ökade trycket på sina regeringskolleger under sommaren genom att ta upp klimatåtgärder som ett villkor för att stanna i regeringen.

De gröna och Centern har haft meningsskiljaktigheter angående utsläppsminskningar och torvens öde under hela regeringsperioden. Så det återstår fortfarande en tuff debatt om de här sakerna i budgetberedningen.

Yles enkät skickades till 74 ledamöter i De grönas riksdagsgrupp, partistyrelse och partifullmäktiges medlemmar. Av dem svarade nästan 60 procent, 43 stycken, på enkäten.

En stor del av respondenterna sitter i partistyrelsen, som enligt De grönas regler tillsammans med riksdagsgruppen bestämmer om partiet stannar i regeringen eller inte.

Gröntvättning i regeringen går inte hem hos De gröna

Våren har gått åt till att hantera coronakrisen, men enligt respondenterna är det inte skäl att skjuta upp klimatåtgärderna till senare.

De beslutsfattare som är beredda att lämna regeringen hänvisar till det som står i regeringsprogrammet och det som beslutades vid klimatkonferensen i Nordsjö.

Huvudbudskapet är att de här besluten måste hållas fast vid för att De gröna ska stanna.

Regeringen vill göra Finland koldioxidneutralt 2035, det vill säga på bara 15 år.

Vid klimatkonferensen i Nordsjö enades regeringen om en plan för att minska utsläppen och att inrätta en klimatfond för att påskynda minskningen av industriutsläpp.

Med tanke på de höga förväntningarna var mötets resultat en besvikelse.

De svarande som vill att De gröna stannar i regeringen oavsett är rädda att en eventuell avgång skulle undergräva De grönas möjligheter att bekämpa klimatförändringarna. De påpekar att det är ett långsiktigt arbete.

Det är mycket viktigt att bekämpa klimatförändringarna. Det här arbete görs bättre från regeringen än från oppositionen. Stagnationen i klimatpolitiken är en skam för hela regeringens trovärdighet

En av respondenterna

Ett stort svart spöke hemsöker regeringen

Torv verkar vara en så kallad knäckfråga för De gröna.

Nästan 90 procent av De gröna beslutsfattarna som svarade på undersökningen anser att det måste tas nya beslut om framställning och användning av torv vid budgetberedningen i september.

Bara sju procent av dem som svarade på Yles enkät säger att de är villiga att kompromissa kring tidtabellen för den här frågan och fem procent kan inte säga sin åsikt.

Enligt De gröna beslutsfattarna kommer ett uppskjutande av ett beslut i torvfrågan också att skjuta fram de faktiska åtgärderna.

Respondenterna påpekar: Ju långsammare avvecklingen av torven går, desto större är behovet att minska utsläppen i andra sektorer, till exempel i trafiken eller i byggbranschen.

Vid klimatkonferensen i Nordsjö fattades inga beslut om användningen eller beskattningen av torv. Regeringen inrättade en arbetsgrupp för att utreda avskaffandet av torv som energikälla.

Reformen av energibeskattningen bör göras i linje med höstens budgetdebatt.

Att sluta bränna torv eller att sluta ge skattesubventioner för det skulle enligt experter vara en effektiv åtgärd för att minska utsläppen.

Förbränning av torv producerar omkring 4–6 procent av Finlands energi per år, och står samtidigt för 12–15 procent av utsläppen från all energiproduktion.

Att bryta torv från mossar belastar också vattendrag.

I samband med reformen av energibeskattningen måste det fastställas en tidsram för att överge energiförbränningen av torv

En av respondenterna

Endast ett fåtal av de som svarade på enkäten orkar vänta på nya torvbeslut. De som svarade så ansåg att regeringens nuvarande linje kan vara förnuftig, eftersom det för närvarande inte finns några alternativa rena energikällor till torv.

Så gjordes undersökningen

En nätenkät skickades till De grönas riksdagsgrupp, partistyrelse och partifullmäktiges medlemmar i juli.

Av de 74 gröna beslutsfattarna svarade 43.

Svarsfrekvensen på undersökningen är 58 procent.

Frågeformuläret besvarades anonymt.

Det här är en översättning av Yle Uutisets artikel Hallituksessa kummittelee musta mörkö nimeltään turve – vihreiden päättäjät valmiit jättämään hallituksen, jos ilmastopäätökset siirtyvät skriven av Terhi Toivonen. Översättningen är gjord av Evelina Kulp"

Diskussion om artikeln