Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

De som förlorade sina bostäder i Stalintidens förtryck ska nu få lika rätt till kompensation oberoende av var i Ryssland de bor

Från 2020
Fånglägret Perm 36  i Perm i Uralområdet.
Bildtext Fånglägret Perm 36 i Perm i Uralområdet.
Bild: Kerstin Kronvall

Då det Sovjettida förtrycket var som värst greps flera miljoner helt oskyldiga människor och sändes till fängelser eller fångläger. De fångar som ägde en bostad förlorade den till staten.

Sedan tiotals år tillbaka finns det regler om hur tidigare fångar och deras efterlevande ska kompenseras för förlorad egendom. Men systemet fungerar inte, säger Natalija Petrova på människorättsorganisationen Memorial i Moskva.

Därför har en process för att få till stånd en lagförändring nu startat. Den första behandlingen av förslaget sker i Medborgarkammaren redan i augusti.

Projektet kallas ”Rätt att återvända hem”.

Fånglägret Perm 36  i Perm i Uralområdet.
Bildtext Insidan på fånglägret Perm 36.
Bild: Kerstin Kronvall

Lika rätt oberoende av bostadsort

Målet är att samma regler ska gälla i hela landet. Nu fattas besluten på regional nivå, och den ryska Konstitutionsdomstolen har konstaterat att det är lagstridigt.

I praktiken gäller rätten till kompensation såväl både som dömdes orättvist och deras efterkommande.

De har rätt att antingen få en summa pengar för att kunna köpa en bostad eller att få en kommunal bostad på den ort där den förlorade bostaden fanns.

Fånglägret Perm 36  i Perm i Uralområdet.
Bild: Kerstin Kronvall

Grymt långa köer

Många arkiv i Ryssland är stängda eller ger begränsad tillgång till arkivmaterial. Men just i de här fallen är det inte arkiven som är problemet utan de redan från tidigare långa bostadsköerna.

De som fängslades och deras barn har vanligen dokument som bekräftar både fångenskapen och den förlorade bostaden.

Men nu kan en åttioårig tidigare lägerfånge i Moskva har femtiotusen personer före sig i kön. Det säger sig självt att chansen att verkligen få en bostad då är liten.

Offren för Stalins förtryck ska inte behöva köa, utan har subjektiv rätt till en bostad också om de inte uppfyller de krav som ställs på andra bostadssökande, säger Natalija Petrova.

Inga stora summor

Enligt de uppgifter Memorial har gäller det bara omkring tusen personer och är därför ingen som helst belastning för budgeten.

Symboliskt har frågan en stor betydelse. Det handlar om upprättelse för människor som drabbades av en våldsam och orättvis regim.

Diskussion om artikeln