Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Matallergier bland barn har blivit mer sällsynta – mjölk-, ägg- och spannmålsallergi vanligast

Från 2020
Ett barn häller mjölk i sina flingor.
Bildtext Mjölk är en av de vanligaste allergierna bland barn. Ofta kan allergin försvinna med åldern.
Bild: Marja Väänänen / Yle

Matallergier är inte lika vanliga bland barn som det var tidigare. Endast 3–9 procent av finländska barn har någon form av matallergi.

Mer än var tredje förälder misstänker att barnet är allergisk för något livsmedel. Det här betyder att betydligt fler allergier utreds än vad som konstateras.

– De vanligaste matallergierna bland barn är mjölk, ägg och spannmål. En stor del av allergierna är milda och endast någon procent har svår allergi, säger allergolog Erkka Valovirta vid Terveystalo.

Han säger att matallergier bland barn minskat under de senaste åren, vilket beror på flera saker. I dagens läge kan börja mata barnet med fast föda i en yngre ålder, vilket gör att toleransen för olika livsmedel utvecklas.

Enligt rekommendationer får man börja ge fast föda åt ett barn vid 4–6 månaders ålder (tidigare rekommendationen var närmare ett års ålder). Föräldrar rekommenderas ändå att även mata barnet med bröstmjölk eller ersättning fram till drygt ett års ålder.

– Genom den här förändringen har förekomsten av matallergier bland barn minskat märkbart, säger Valovirta.

Undvik inte allergener helt och hållet

Något annat som förändrats är attityderna mot matallergier. Valovirta säger att det för drygt 10 år sedan rekommenderades att man fullständigt undviker ett livsmedel om man får allergisymtom. I dagens läge äter barn ofta allergiframkallande livsmedel inom de gränser som symtomen tillåter.

Endast vid allvarliga symtom bör allergener undvikas helt och hållet. På det här sättet utvecklas en tolerans och allergierna försvinner ofta efter en tid.

Att undvika någon typ av mat kan i värsta fall leda till en betydande näringsstörning för barnet

Valovirta säger också att man årligen borde se till behovet av specialdieter på grund av allergi/allergier.

– I kommuner och städer där man börjat göra så här har antalet specialdieter på grund av allergier sjunkit med tiotals procent.

Allergierna försvinner ofta med åldern

Matallergier bland barn försvinner ofta med åldern. Matallergier såsom mjölk-, ägg- och spannmålsallergi kan försvinna före barnet börjar skolan. Nöt-, frö-, fisk- och skaldjursallergi håller däremot ofta i sig till vuxen ålder.

Valovirta berättar att ny forskning visar att den gravida inte kan undvika att barnet får någon matallergi med hjälp av diet under graviditet och amning.

– Ibland kommer det mammor som misstänker att deras barn har "bröstmjölksallergi" och har börjat äta enligt någon diet. Sådana här saker ska man alltid gå igenom med en läkare. Att undvika någon typ av mat kan i värsta fall leda till en betydande näringsstörning för barnet.

Allergier ärftliga – alla utvecklar ändå inte en allergi

Expert Kaisa Toiko vid Allergi-, hud- och astmaförbundet säger att allergier är ärftliga. Att ett barn utvecklar en allergi beror ändå på flera saker.

Hon berättar att en matallergi kan orsaka hud-, andnings- och tarmsymtom. I värsta fall kan det resultera i en livshotande anafylaktisk reaktion, som kan inkludera andnöd.

Korsallergier som orsakas av pollen bryter oftast ut tidigast vid fyra års ålder. De med korsallergi får ofta allergisymtom i munnen (till exempel klåda och känsla av svullnad) av att äta frukt och grönsaker som inte är tillagade, till exempel kokta.

Exponeringstest behövs

En allergi fastställs genom blodprov och hudtest (till exempel pricktest). Ett enda blodprov eller hudtest indikerar emellertid inte direkt en allergi, utan diagnosen bekräftas genom exponeringstest.

Under ett exponeringstest får barnet en liten mängd av det livsmedel som orsakar allergisymtom.

– Exponeringstesterna kan kännas tuffa för föräldrarna, men de är viktiga att göra för att ta reda på när man ska följa en strikt undvikande diet, när barnet kan äta små mängder av livsmedlet och när symtom inte alls kommer, säker Toikko.

Pricktest
Bildtext Pricktester är vanliga i samband med allergiutredningar.
Bild: Arja Lento

Allergier kan enligt Valovirta behandlas med immunterapi för dem som har svåra allergier.

– I fråga om mildare allergier rekommenderas det att föräldrarna enligt läkarens rekommendationer själva ger en liten mängd av den mat som orsakar allergiska symtom till barnet. Så småningom ökar man mängden mat tills barnet inte har några symtom.

Valovirta säger att antihistaminer rekommenderas för dem som får allergisymtom på huden. Svåra allergireaktioner behandlas bäst med adrenalinspruta.