Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Industrin öppnar kontoren försiktigt efter semestrarna – affärsresor ännu begränsade men behovet av dem ökar

Från 2020
Uppdaterad 03.08.2020 13:05.
Walki i Jakobstad har sålts till Mondi Group
Bildtext Walki i Jakobstad.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

När semestrarna tar slut är det allt fler som återgår från distansarbete till att jobba på arbetsplatsen igen inom industrin, enligt Yle Österbottens rundringning. Att resa till kunder och projekt ute i världen är krångligare.

Nu när coronaläget är lugnare i Finland och semestrarna börjar ta slut, är det många av de som distansarbetat hela våren som börjar snegla längtandes efter arbetsplatsen igen.

Dessutom upphörde regeringens rekommendation om omfattande distansarbete den 1 augusti.

Enligt Yles enkät vill många återvända till arbetsplatsen, även om många gärna fortsätter distansarbeta till viss del.

Vi försöker komma tillbaka till den normala arbetsgemenskapen och rutinen, men vi har beredskap att ändra det när som helst

Det här har också märkts av vid Mirka, där vd:n Stefan Sjöberg säger att det finns en önskan och förväntan bland personalen att återvända till arbetsplatsen efter semestrarna.

- Så vi går tillbaka till normalläge efter semestrarna. Vi jobbar med de normala distansarrangemang som vi annars har. Hör man till riskgruppen och behöver fortsätta kan man komma överens om det med sin förman. Men vi försöker komma tillbaka till den normala arbetsgemenskapen och rutinen, men vi har beredskap att ändra det när som helst.

Wärtsilä har haft sina kontor i Vasa stängda men planerar nu att öppna ett kontor i mitten av augusti, även om de ännu avvaktar innan de tar ett officiellt beslut.

- Om allt går väl och en andra våg inte kommer börjar vi med att öppna ett kontor i Vasa i Runsor i mitten av augusti. Vartefter det framskrider ser vi om vi öppnar fler, men vi vill följa med situationen för vi vet inte vartåt det går ännu i världen, säger Kai Kamila, personalchef för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä
Bildtext Wärtsilä funderar på att öppna ett kontor i Runsor.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Även på Walki i Jakobstad är tanken att de som jobbat på distans stegvis ska återkomma till kontoren under augusti, berättar Sune Kapténs som är fabriksdirektör.

- Handhygien och liknande kommer vi säkert att fortsätta med och att försöka hålla folk lite åtskilda och inte ha så stora möten ännu direkt efter semestrarna. Men småningom tänker vi hitta tillbaka till vanliga rutiner, om det inte blir något större bakslag, säger Kapténs.

På NTM (Närpes Trä & Metall) har kontorspersonalen däremot faktiskt jobbat på plats också under våren, det här eftersom de haft möjlighet att sprida på personalen så att de suttit långt ifrån varandra.

Det är också något de kommer att fortsätta med.

Restriktioner inom produktionen hålls kvar

De som jobbar närmare produktionen, och inte kan distansarbeta, har fått arbeta med olika slags restriktioner och säkerhetsrutiner.

Förutom ökad handhygien och säkerhetsavstånd handlar det till exempel om extra skyddsutrustning, ökad städning och indelning av arbetsplatsen i olika sektioner

Många av restriktionerna och rutinerna inom produktionen kvarhålls, men även på fabriksgolven vill bolagen lätta lite på restriktionerna ifall situationen tillåter.

- När det gäller produktionen kommer vi att fortsätta ännu två veckor med säkerhetszoner så att vi ser om det blir någon större smittospridning efter semestrarna. Och så lättar vi gradvis på de här arrangemangen, säger Stefan Sjöberg vid Mirka.

man framför utställningsmonter
Bildtext Stefan Sjöberg.
Bild: Yle/Antti Kuusiniemi

”Om vi reser så reser vi inom Finland”

Förutom restriktioner på arbetsplatserna har coronapandemin också rejält begränsat affärsresandet, och för exportinriktade företag har det inneburit stora utmaningar.

Mirka, Walki och NTM har alla inskränkt resande så att det i praktiken enbart blivit resor inom landet, och även då endast ifall är helt nödvändigt att resa.

- För vår del tog allt resande i princip slut när coronan kom och vi har ännu ytterst begränsat med resande. Om vi reser, reser vi inom Finland och med egen personbil. Vi använder oss inte av tåg eller flyg, säger Sune Kapténs vid Walki.

Det går en tid att via telefon och sociala medier hålla kontakt, men på lång sikt måste det också bli personliga kontakter

Även på Wärtsilä har man försökt lösa det mesta på distans, eller genom att utnyttja den personal man redan har på plats i olika länder.

Men Kai Kamila, personalchef för Wärtsilä Finland, säger att de affärsresor som verkligen är ett måste gör de, men då ser de till att följa skyddsåtgärder

- Om du kommer från affärsresa är det automatiskt volontärkarantän med distansjobb när man kommer hem. Våra försäljare kan jobba hemifrån lika bra som från kontoret, säger Kamila.

Affärsresor behövs för nyinvesteringar

Hur bolagen fortsätter med affärsresande i höst är ännu oklart. Samtidigt börjar behovet av att kunna resa ut i världen göra sig allt mer påmint.

- Det är viktigt att träffas öga mot öga, som människor har vi behov av att träffas. Det går en tid att via telefon och sociala medier hålla kontakt, men på lång sikt måste det också bli personliga kontakter, säger NTM:s vd, Kurt-Erik Nordin.

Jag tror vi kommer känna av inverkningarna ännu under hösten

Sune Kapténs på Walki i Jakobstad tror att de kommer att fortsätta att vara restriktiva med resandet, speciellt när coronan verkar ta ny fart i Europa.

Men de följer med situationen eftersom resandet också skulle vara viktigt för dem.

- Den normala businessen rullar på, men om vi ser till utvecklings- och investeringsprojekt så går det inte på samma sätt. Det är en eftersläpning innan vi ser det i den dagliga verksamheten. Jag tror vi kommer känna av inverkningarna ännu under hösten, säger Kapténs.

Mirka har 40 procent av sin personal utanför Finland och hela 96 procent av försäljningen sker utomlands. De håller nu på att bygga upp nya rutiner för hur deras anställda ska resa.

- Vi har bland annat införskaffat skyddsutrustning, som andningsskydd, så att vi kan röra oss ute i världen. Hittills har vi rekommenderat att inte resa annat än absolut nödvändigt, men under hösten kommer vi nog att börja röra oss igen så att inte verksamheten stannar, men med mycket tydliga arrangemang, säger Stefan Sjöberg vid Mirka.

Diskussion om artikeln