Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler egendomsbrott och färre inbrott i bostäder - se polisens statistik från coronavåren i Västnyland

Från 2020
Polis med uniform
Bildtext Polisen har haft många larm också i coronatider.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Coronavåren syns i polisens statistik som färre inbrott i bostäder och fler fall av misshandel på privata platser.

Västra Nylands polisinrättning har gett ut siffror som jämför januari-juni 2019 med samma period i år.

Antalet egendomsbrott ökade med 19 procent inom hela Västra Nylands polisdistrikt. I Lojo ökade egendomsbrotten med 29 procent jämfört med fjolåret.

I de mindre kommunerna syns inte samma ökning när det gäller egendomsbrott. I Raseborg har egendomsbrotten ökat 9 procent, i Sjundeå med 18 procent. I Hangö har egendomsbrotten minskat med 6 procent.

Färre inbrott i bostäder när västnylänningarna stannade hemma under coronakrisen

Antalet inbrott i bostäder sjönk i Västra Nyland med cirka 27 procent. På polisen tror man att coronavåren, då allt fler jobbat på distans och stannat hemma, har minskat på mängden bostadsinbrott.

Kommissarie Markus Ramstedt på Västra Nylands polisinrättning säger att det varit fler hemalarm, och färre utryckningar för att reda ut slagsmål och misshandel på allmänna platser under coronavåren. Att restauranger haft stängt har haft sin effekt.

Fler fall av misshandel på privata platser

Misshandelsbrott på privata platser ökade med 4 procent inom hela polisdistriktet.

Ser man kommunvis är bilden inte lika tydlig. Dessutom kan ett fall i Hangö, där man misstänker misshandel under en längre tid och därför bokfört det som hundra fall, påverka siffrorna.

I Sjundeå har misshandelsbrott på privata platser ökat från 6 till 9 fall jämfört med våren 2019.

I Lojo och Raseborg har däremot misshandelsbrott överlag minskat. Misshandelsbrott på allmänna platser har i Lojo minskat med 43 procent, medan de på privata platser minskat med 14 procent.

I Raseborg har misshandelsbrott på allmänna platser minskat med 33 procent och på privata platser med 31 procent.

Ett Hangöfall har registrerats hundra gånger i statistiken

I Hangö visar statistiken på en ökning när det gäller misshandelsbrott på privata platser från 14 till 112 fall. Men enligt kommissarie Markus Ramstedt på polisen handlar det om ett fall som registrerats flera gånger.

Det är fråga om en enskild anmälan där det finns en misstanke om misshandel under en längre tid, och det här har bokförts som hundra fall.

Stor sexualbrottshärva med 80 fall i Raseborg

Antalet sexualbrott som anmälts till polisen minskade statistiskt sett med cirka 8 procent.

Raseborg har ett stort antal fall registrerats i år. Det handlar om en stor brottshelhet, som innehöll ungefär 80 fall av sexuellt utnyttjande av barn.

Siffrorna är en jämförelse mellan perioden januari-juni 2019 och januari-juni 2020. I siffrorna för hela Västnyland är också Esbo inräknat.

Källa: Polisens resultatinformationssystem PolStat

Diskussion om artikeln