Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppdaterade rekommendationer för skolor och dagis – de lägre klasserna ska hållas åtskilda, distansundervisning kan vid behov ordnas varannan vecka

Från 2020
skolelever i trappa
Bildtext Enligt rekommendationen ska måltiderna intas med den egna klassen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Inom de närmaste veckorna drar skolorna igång igen. Då är det mer utrymme och färre närkontakter som gäller, lyder rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet tagit fram.

Överlag handlar de uppdaterade anvisningarna om att att sörja för god hygien, undvika onödiga närkontakter och att se till att det finns mer utrymme än vanligt.

Men det finns också mer specifika bestämmelser:

Grupper med yngre barn ska inte blandas

Enligt anvisningarna ska småbarnspedagogiken i mån av möjlighet ordnas så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Personalen inom småbarnspedagogiken uppmanas arbeta med samma barngrupp.

Också undervisningsgrupperna i årskurserna 1–6 ska hållas åtskilda under skoldagen.

I årskurserna 7–9 ska det vara möjligt att vid behov ändra om i undervisningsgrupperna.

Andra och tredje stadiets skolor uppmanas iaktta säkerhetsavstånd på 1–2 meter.

Distansundervisning vid behov

Om närundervisning inte kan ordnas på ett tryggt sätt, kan grundskolorna temporärt övergå till “exceptionella undervisningsarrangemang”.

Det här kan till exempel innebära att växla mellan närundervisning och distansundervisning så att grupperna deltar i distansundervisning varannan vecka.

Det gäller ändå inte elever i årskurs 1–3, eller elever med ett beslut om särskilt stöd.

Även om det blir aktuellt med specialarrangemang ska eleverna få skolmåltider och stöd.

Bedömningen att övergå till specialarrangemang görs tillsammans med de regionala myndigheterna med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Stora grupper ska distansundervisas på andra och tredje stadiet

Anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning samt högskolor kan själva besluta att ordna distansundervisning om det känns befogat.

Om undervisning ordnas för en stor grupp rekommenderar THL att distansförbindelser används.

Enligt rekommendationerna ska också lärarmöten i första hand hållas på distans.

Flexibilitet kring yrkesprov och möjlighet till förlängd studierätt

Om ett yrkesprov på grund av coronaepidemin inte kan genomföras som vanligt kan studeranden i stället utföra andra praktiska uppgifter som i så hög grad som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation.

Om epidemin har hindrat en studerande att inleda sina studier vid en högskola får hen anmäla sig frånvarande det första läsåret.

Det är också möjligt att få förlängd studierätt om ens studier fördröjts på grund av coronaåtgärder som högskolorna vidtagit.

84 miljoner ska jämna ut verkningarna

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljats 84 miljoner euro för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

De tillfälliga ändringarna i lagen om yrkesutbildning, universitetslagen och yrkeshögskolelagen gäller till den 31 juli 2021.

Diskussion om artikeln