Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kemikalien bakom explosionen i Beirut används av bönder, byggindustrin - och terrorister

Från 2020
en man i orangefärgad reflexväst uppe i en långtradare lastad med stora vita säckar som innehåller konstgödsel.
Bildtext Konstgödslet ammoniumnitrat används vanligtvis av bönder, men kan också missbrukas av terrorister.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

Konstgödseln ammoniumnitrat, som misstänks ha orsakat explosionen i Libanons huvudstad Beirut, kontrolleras väldigt noga i Finland. En explosion likt den i Beirut borde inte kunna hända här, försäkrar man vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Explosionen i Libanons huvudstad Beirut antas ha blivit så massiv och förödande på grund av att ett lager med hela 2 750 ton ammoniumnitrat antändes.

Ögonvittnen har liknat explosionen vid en mindre atombomb, så häftig var tryckvågen. Otaliga videosnuttar som spridits på Twitter bekräftar det här.

Tukes: Konstgödsel kontrolleras noga i Finland

Det här är långt ifrån första gången ammoniumnitrat orsakar häftiga explosioner. Kemikalien som främst används som konstgödsel inom jordbruket, används också för att tillverka bomber.

Det är väldigt osannolikt att en så stor explosion som i Beirut skulle kunna orsakas av ammoniumnitrat här i Finland.

― Aki Ijäs, överinspektör vid Tukes

På grund av ämnets farliga karaktär finns det strikta regler för hur det får lagras och användas, också här i Finland, förklarar Aki Ijäs som är överinspektör vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

- Användningen av ammoniumnitrat har redan länge kontrollerats väldigt noga av oss. Dessutom får man inte lagra så stora mängder. Tillstånd beviljas först efter att vi har granskat vad konstgödseln faktiskt ska användas till. Det här följer våra vanliga övervakningsrutiner för kemikalier som görs enligt både nationella och internationella direktiv, säger överinspektör Aki Ijäs till Svenska Yle.

En ökänd och farlig kemikalie

Den luktfria, vita och kristallaktiga kemikalien har orsakat flera fabriksolyckor under de senaste årtiondena, bland annat i franska Toulouse år 2001, då 31 människor dog när en kemikaliefabrik exploderade.

Men ammoniumnitrat har också använts i flera dödliga terrorattacker främst i USA - bland annat bombdådet i Oklahoma City, 1995, där 168 människor dog.

Också den norska terroristen Anders Behring Breivik byggde en bomb av ammoniumnitrat i samband med Utöya-massakern 2011. Även talibanska rebeller har tillverkat bomber av ämnet, skriver nyhetsbyrån STT.

Tukesin kyltti Pasilassa 2020.
Bildtext I Finland kontrollerar Tukes noggrant användningen av ammoniumnitrat.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Kemikalien kan i kombination med till exempel dieselolja bli ett billigt sprängämne som är förhållandevis lätt att få tag på och som det enkelt går att bygga en bomb av.

Samma sprängämne används också ofta inom byggindustrin.

Sprängämnet som sprids på våra åkrar

Inom jordbruket sprids ammoniumnitrat ut på åkrarna i form av runda hagelaktiga vita bollar, som löser upp sig i vatten och sprider kväve i jordmånen, vilket sätter fart på skörden.

I Finland används främst konstgödsel som innehåller endast 28 procent ammoniumnitrat, vilket gör att den inte är explosiv, men det har också hämtats gödsel med högre halter av ammoniumnitrat från utlandet, uppger Tukes.

Gödsel sprids på åker.
Bildtext Ammoniumnitrat är en populär och effektiv konstgödsel också här i Finland.
Bild: Yle/Patrik Skön

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket är ammoniumnitrat i sig inte antändligt, men det får andra ämnen att brinna snabbare och häftigare.

Därför är det viktigt att konstgödseln lagras korrekt och säkert i tillräckligt svala utrymmen.

Lagringsreglerna är noggranna

Ammoniumnitrat får inte lagras nära bränsle eller värmekällor. I många EU-länder måste man dessutom blanda kalciumkarbonat med ammoniumnitratet, för att det ska vara mindre explosivt.

Vid hög värme eller en eldsvåda kan ändå ammoniumnitrat explodera i ett lager, vilket alltså nu misstänks ha skett i Beirut.

Lager för skrotjärn och konstgödsel i Tolkis hamn
Bildtext Ammoniumnitrat kontrolleras och lagras noggrant här i Finland.
Bild: Yle/Sune Bergström

Enligt överinspektör Aki Ijäs vid Tukes, är det väldigt osannolikt att en så här stor explosion skulle kunna orsakas av ammoniumnitrat också här i Finland.

- Våra regler säger att den här kemikalien endast får lagras i mindre mängder, för att det vid en olycka endast ska ske en liten explosion. Dessutom måste lagren alltid vara placerade långt från övrig bebyggelse och de övervakas noga av säkerhetsskäl, säger Ijäs som själv inte kan minnas när ammoniumnitrat skulle ha orsakat en olycka i Finland.

Men också i Finland har det skett en dödlig olycka med ammoniumnitrat. År 1963 sprängdes ca 10 ton ammoniumnitrat i luften i Typpi Ab:s fabrik i Uleåborg. Tio arbetstagare dog och ett tjugotal skadade sig i olyckan.

Trots att riskerna med ammoniumnitrat är uppenbara och välkända, har man fortsatt användningen eftersom det handlar om en så effektiv konstgödsel inom jordbruket, och också ett behändigt sprängämne inom byggindustrin.

Kontrollen av konstgödsel har skärpts efter Utöya

Kontrollen av det explosiva gödseln har ändå skärpts, efter att den norska terroristen Anders Behring Breivik använde ammoniumnitrat för att bygga en enorm bomb i samband med Utöya-massakern 22 juli 2011.

Gödselsäckar på Breiviks gård
Bildtext Också den norska terroristen Breivik tillverkade en bomb av ammoniumnitrat.
Bild: Jo E. Breden / EPA

Det här var en viktig påminnelse om hur lätt det är att bygga hemmagjorda bomber med hjälp av konstgödsel. Den noga kontrollerade konstgödseln har blivit en eftertraktad vara bland vissa, och har också stulits.

I Sverige skärpte myndigheterna därför för några år sedan kontrollen, efter att flera ton stulits. Några liknande fall här i Finland känner Aki Ijäs inte till.

- Här har kontrollen sett mer eller mindre lika ut de senaste tio åren.

Trots att inga olyckor skett här i Finland, är man medveten vid Tukes om att det rör sig om ett potentiellt farligt ämne, som orsakar explosioner utomlands med jämna mellanrum.

Källor: AFP, The Guardian, STT, Tukes

Diskussion om artikeln