Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dubbelt så många klagomål om äldrevården till JO: Besöksförbudet fortfarande för strängt

Från 2020
Uppdaterad 12.08.2020 13:24.
En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Bildtext Besöksförbudet tolkas allför strängt på många håll, påtalar JO.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Dubbelt så många klagomål om äldreomsorgen på grund av coronaepidemin, meddelar Justitieombudsmannens kansli. Många anhöriga är upprörda över att besöksförbudet ännu är i kraft och klagar därför till oss, säger äldre justitieombudsmannasekreterare Lotta Hämeen-Anttila.

JO får allt fler klagomål om besöksförbud

2:11

Just nu finns det omkring 60 klagomål som handlar om äldreomsorgen, rätten till besök på boende eller ålderdomshem.

- Ett exempel är en sjuksköterska, som inte får besöka sin mamma, trots att hon har tillgång till full skyddsutrustning, säger Lotta Hämeen-Anttila. Så här strängt kan rekommendationen inte tolkas.

Lotta Hämeen-Anttila arbetar vid justitieombudsmannens byrå.
Bildtext Lotta Hämeen-Anttila arbetar vid Justitieombudsmannens byrå.
Bild: privat

Hämeen-Anttila säger att JO fått ta emot många klagomål ännu i juni och juli, trots att undantagslagarna inte mera var i kraft då.

- Det visar att man ännu har problem inom äldreomsorgen på många plan. Rekommendationerna tolkas alltför kategoriskt.

Mest klagomål från stora städer

Man kan inte se några regionala skillnader i hur klagomålen till JO fördelar sig. Däremot kommer de flesta från större städer, mest från Helsingfors.

Hemvården nämns inte så ofta i klagomålen till JO, mera är det fråga om besöksförbud för anhöriga på äldreboenden. Många nämner också att de hellre skulle vilja vårda sina äldre hemma, där risken för coronasmitta bedöms vara mindre än på boende, säger Hämeen-Anttila vidare.

Trots att biträdande justitieombudsman Maija Sakslin tidigare har fått ta emot många klagomål om äldreomsorgen och dess kvalitet är det nu coronaviruset och undantagsförhållandena som står i fokus.

- Därför försöker vi få fram beslut och svar på de klagomålen så snabbt som möjligt, säger Hämeen-Anttila. Man kan ändå få vänta flera månader på svar.

Hon säger att det viktigaste är att ge ett svar som betjänar så många som möjligt, samtidigt.

Lagstiftningen möjliggör inte stränga besöksförbud

― Lotta Hämeen-Anttila

Hämeen-Anttila betonar att gällande nationell lagstiftning inte möjliggör stränga besöksförbud.

- Det är ju enklare att säga att "nu kan ingen komma in" än att tänka på andra alternativ.

Samtidigt har många äldreboenden kommit på kreativa lösningar vid besök. Särskilda besöksstugor har beställts invid boendet, där anhöriga kan möta sina äldre bakom en glasvägg. I till exempel Borgå har staden öppnat en tidsbeställning på nätet för besöksstugorna.

Hämeen-Anttila vid Justitieombudsmannens kansli säger att det inom äldreomsorgen gäller att öppna för nya sätt att mötas och inte fastna i de sätten "man alltid gjort förut".

Nyland särskilt utsatt

Coronaepidemins centrum har varit i Nyland, hittills, bör kanske tilläggas. Därför har rädslan varit särskilt stor för en spridning av coronaviruset inom äldreomsorgen, särskilt vid boenden och inom hemvården.

Svenska Yle rapporterade tidigare om hur vårdarna har upplevt coronavåren och de ständigt uppgraderade direktiven från myndigheterna. Det var tufft men bar frukt, sade de hemvårdare och närståendevårdare vi talade med.

Även myndigheterna har medgett att besöksförbuden var misslyckade i sin strängaste form.

Uppdaterat med morgonnyheten i audioform 10.8.2020 kl 10.50./AS
Rubriken ändrad från Dubbelt fler till Dubbelt så många,. Tack för kommentaren från en läsare! 12.8.20 kl. 12.24/AS

Diskussion om artikeln