Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Smittoläget ser sämre ut - info om ansiktsskydd kommer först nästa vecka, enligt THL och ministeriet

Från 2020
Uppdaterad 06.08.2020 15:52.
Svenska Yle live: Skärps coronareglerna nu? - Spela upp på Arenan

Myndigheterna vill ge strängare karantänsbestämmelser för att stävja coronaepidemin. En rekommendation om användningen av ansiktsskydd kommer troligtvis nästa vecka, det kan ändå handla om regionala rekommendationer.

Social- och Hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, THL informerade under torsdagen om coronaläget i Finland och i världen.

I coronaöversikten medverkade kanslichef Kirsi Varhila och strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki från Social- och hälsovårdsministeriet, samt överläkare Taneli Puumalainen från THL.

- Vi vill på alla sätt undvika att stänga ner samhället igen och vi har nu gjort upp en plan för hösten. Enligt det första scenariot är smittläget rätt så lugnt, som nu. Det andra scenariot är att det föds smittohärdar i vissa regioner men att det allmänna smittläget är gott. Det tredje scenariot är att läget blir som det var i våras. Vi vill kunna stävja och förhindra att epidemin sprids så väl vi kan, säger Kirsi Varhila.

Enligt Varhila måste Finland höja testkapaciteten till minst 20 000 test per dag under hösten, i det värsta scenariot till 25 000 per dag. Hon hoppas att vi kan ta i bruk snabbtest och en applikation för smittspårning under hösten.

Strängare karantänsbestämmelser, restriktioner för nattklubbar ses över

- Vi kommer att ge strängare bestämmelser om karantänsliknande förhållanden så att ingen som kan ha smittats sprider smittan i samhället, säger Varhiala.

Enligt Varhila funderas det även på hur man ska kunna se till säkerheten i hamnarna, allra först Helsingfors hamn.

Statsrådet fattar idag beslut om reserekommendationer, de kommer att fattas med två veckors mellanrum även i fortsättningen.

Restriktioner för nattklubbar och restauranger kommer också att ses över igen.

- För tillfället verkar det inte som om viruset spridits särskilt mycket just där, men vi måste se över restriktionerna ändå, säger hon.

Rekommendation om användningen av ansiktsskydd kommer nästa vecka

En rekommendation om ansiktsskydd kommer troligtvis att komma inom kort. Men när och hur rekommendationen kommer att se ut beror på hur illa läget blir.

- Det går inte att tvinga folk att använda skydd men som vi har sett under våren och sommaren så följer finländare myndigheternas rekommendationer väl, säger hon.

Varhila hoppas att så många som möjligt fortsätter att jobba hemma också i fortsättningen.

- Alla ska ställa sig frågan om det verkligen är nödvändigt att resa utomlands eller gå på evenemang, säger hon.

R-talet över ett

- Antalet fall i Finland är nu 1,3 per 100 000, och det så kallade R-talet är nu 1,10-1,40, säger Voipio-Pulkki.

R-talet är alltså det så kallade reproduktionstalet som beskriver hur många personer varje coronapositiv i sin tur smittar.

Värst är läget enligt Voipio-Pulkki i Nyland. Det är fortfarande väldigt få eller inga patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen och det är allt fler som testas.

- Vårt läge är fortfarande bra om vi jämför med andra länder, men vi ser ändå att det är en uppåtgående trend.

Många unga bland de smittade

- Största delen av dem som smittats är unga, under 30-åringar. Det här är en stor skillnad om man jämför med våren, säger hon.

Unga kan ha spridit viruset utan att själva få symptom och unga har överlag rört sig mera och träffat flera människor under sommaren.

Trots att läget är sämre finns det saker att glädjas över.

- Helsingfors har satsat extra mycket på smittspårning. Största delen av smittorna går att spåra, det är glädjande, säger Voipio-Pulkki.

- Det går inte att stirra sig bild endast på sifforna, utan vi måste se sammanhanget. Men klart att de berättar något. Om vi igår hade 10 fall, i dag 20 fall och imorgon 40 fall så är det så klart oroväckande, säger Taneli Puumalainen.

Om en ökning sker tas man först till regionala åtgärder och först sen till rikstäckande åtgärder.

Färdkarta för epidemin presenteras nästa vecka

- Nästa vecka kommer vi med färdkarta kring de olika nya scenarierna, då ger vi också svar på frågan om ansiktsskydd, säger Voipio-Pulkki.

Det ser ut som om rekommendationerna om ansiktsskydd ges för vissa områden, som har drabbats värst av epidemin.

För tillfället görs det arbete för att reda ut var ansiktsskydd borde användas när rekommendationen ges.

- Situationen är mycket känslig nu. De två kommande veckorna berättar om en så kallad andra våg nu är här, säger Voipio-Pulkki.

Puumalainen säger att det är svårt att säga exakt varifrån de nya smittofallen kommer. Folk som har rest från Sverige och Balkan till Finland har ändå tagit med sig coronaviruset hem.

Det finns många olika länder och olika typers resor, en del har varit på arbetsresor eller hälsat på familj utomlands. Också säsongsarbetarna utgör en risk, enligt honom.

- Vår testningskapacitet är nu 13 000. Det är viktigt att testa sig även om man har lindriga symtom. Fler kommer att söka sig till testning nu då influensasäsongen kommer igång.

Diskussion om artikeln