Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skarvarna minskade i Kvarken

Från 2020
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bildtext I Kvarken finns tolv procent av Finlands skarvpopulation.
Bild: YLE/Joakim Lax

Skarvpopulationen i Kvarken har minskat med sexton procent, enligt Finlands miljöcentral. Finlands skarvpopulation har stabiliserats till kring 26 000 häckande par, men den regionala variationen kan vara stor.

Under sommaren 2020 räknade man till ungefär 25 760 bon längs med Finlands kust. Under de senaste fem åren har skarvarnas antal bara kastat med några procent.

Men de regionala förändringarna kan vara stora från år till år.

Den här sommaren fanns tolv procent av skarvens bon i Kvarken. Flest bon fanns i Finska viken och i Bottenhavet, som vardera hade en tredjedel.

Stammen i Kvarken minskade med sexton procent från i fjol.

Sett till hela Bottniska viken ökade stammen med tio procent, till totalt kring 12 200 bon, av vilka 7 660 finns i Bottenhavet, 3 200 i Kvarken och 1 360 i Bottenviken.

Ny koloni i Karleby – stor minskning i Nykarleby

Det finns åtta kolonier med över tusen bon. Bland dessa finns till exempel Raumo (3600) och Korsholm (1560).

Den största ökningen registrerades i Raumo och i Karleby. I Nykarleby minskade däremot antalet bon med över hälften.

Kolonin i Karleby är ny för i år och i Vasa häckade skarven ånyo efter en paus på ett år.

Havsörnen sätter sina spår

Havsörnens inverkan har ökat, bland annat genom att skarvens häckning sker allt mer i den inre skärgården och även i skogsområden.

En annan följd är att Finlands långvarigaste skarvkoloni, den i Nykarleby, inte lyckades producera många flygdugliga avkommor. Som mest observerades över trettio havsörnar runt kolonin.

Över åttio personer deltog i räkningen under sommaren 2020.

Diskussion om artikeln