Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera byggrätt när Trollshovda planläggs - men strikta krav gäller i den historiska miljön

Från 2020
Ljungväxt i skog
Bildtext På området finns både värdefull natur och fornlämningar.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Trollshovda i Ekenäs västra skärgård, ungefär tolv km västerut från Tenala kyrkby, planläggs som bäst.

Området består till största delen av skog, är omkring 105 hektar stort och gränsar till tre vattenområden; Edesviken, Trollshovdaviken och Degergårdsträsket.

På området finns delar av det område som på 1800-talet utgjorde Trollshovda bruk.

Både historiska byggnader och värdefull natur

Det finns kvar en del byggnader från brukstiden, bland annat ett kapell av slaggsten och ett bostadshus som under brukstiden också har varit kontor och skola.

Näset i planområdets sydvästra del har en värdefull naturmiljö, visar en naturinventering från år 2008.

Det är markägarna som har ansökt om att planlägga området, som inte har planlagts förut.

Målet är att fastställa byggrätten, inventera det kulturhistoriska arvet och utveckla livskraften för Trollshovda by.

Förslaget till stranddetaljplan har utarbetats utifrån de utlåtanden från myndigheter som lämnades in i fjol.

Byggrätten ska öka betydligt jämfört med nuläget

Det blir möjligt att bygga på sju nya platser på strandområde, bland annat vid Trollshovdavikens strand.

Dessutom ska det gå att bygga för fast boende på ett par platser i anknytning till Trollshovdavägen där det tidigare har funnits bebyggelse anknuten till Trollshovda by.

Den som bygger hus måste anpassa bygget till terrängen, naturlandskapet och kulturlandskapet. Fasaden måste vara av trä.

Strandbastur ska få vara större än tidigare, enligt planförslaget, nämligen 40 våningskvadratmeter i stället för 30.

Området är inte kopplat till vatten- och avloppsnätet.

Bruket och ett gravröse är fredat

Det har gjorts en utredning av den kulturhistoriska miljön och en arkeologisk inventering.

På området finns fasta fornlämningar som är fredade, bland annat ett gravröse från bronsåldern. Också det som finns kvar av Trollshovda bruk är fredat såsom byplats från historisk tid.

Planförslaget är till påseende under tiden 3.8-1.9 år 2020 och tanken är att detaljplaneförslaget ska godkännas i höst.

Diskussion om artikeln