Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

STT: Månadslånga köer till Migrationsverket

Från 2020
Migrationsverkets gråa stenfasad.
Bildtext Migrationsverket har haft långa köer bland annat på grund av coronapandemin.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Köerna till Migrationsverket (Migri) är långa. Mottagningstider fås först i november, skriver STT. Migri strävar efter att underlätta situation i början av hösten, så länge coronaläget tillåter det.

Läget är svårt för dem som söker om uppehållstillstånd eller vill göra EU-registreringar. Som en del av ansökningsprocessen måste vissa sökande identifiera sig vid någon av Migris servicepunkter.

När det inte finns tider för personliga mottagningsbesök får vissa sökande bland annat inte finska personnummer. Utan finskt personnummer är det svårt att få ett finskt bankkonto eller sim-kort.

Juliane Fuchs som flyttade till Finland från Tyskland i juli på grund av jobb, förundrade sig på Twitter över de långa väntetiderna vid Migrationsverket.

Fuchs måste göra en EU-registrering hos Migri och hon registrerade sig via nätet, men det krävs också att hon gör ett personligt besök hos myndigheten.

- Utan personbeteckning kan jag till exempel inte skaffa hemförsäkring. Jag är inte heller säker på om jag kan passera Finlands gränser i fall restriktioner mellan Tyskland och Finland införs igen, säger Fuchs till STT.

Orsaker till förseningarna är corona och nedskärningar av resurser

Vid Migri har man gjort förändringar vid mottagningarna på grund av coronaviruset, men resurserna har också skurits ned.

- På grund av coronaviruset har vi inte haft i bruk kölappssystemet, vilket är ett skäl som har försvårat det hela. Vid våra servicepunkter har kunderna hela tiden betjänats med tidsbokning, säger Anna Lindström, chef för Migris tillstånds- och medborgarenhet.

Om läget tillåter det så öppnar Migri systemet med kölappar, där man inte på förhand behöver boka tid, i början av hösten.

Migris servicepunkt vid International House Helsinki i Helsingfors har varit stängd på grund av coronaviruset, men den planeras att öppnas i början av hösten. Servicepunkten hanterar EU-registreringar så öppnande av den skulle minska köerna.

Dessutom berättar Lindström att jämfört med i fjol vid samma tid så arbetar det nu 30 personer färre vid Migri.

Också andra myndigheter kan hjälpa

I brådskande fall kan EU-medlemmar som väntar på att registrera sig i Finland också få en personbeteckning utfärdad av Skatteförvaltningen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

- Men den egentliga EU-registreringen eller uppehållstillståndet kan man inte göra någon annanstans än hos oss, säger Lindström.

Källa: STT