Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Racerbåtsföraren Peter Wentzel efterlyser skärpt makt och snabba beslut att blåsa av fartmätningar som Poker Run

Från 2020
Uppdaterad 12.08.2020 05:27.
Man i en hamn
Bildtext Racerbåtsföraren Peter Wentzel säger att det är viktigt att lyfta upp säkerhetsfrågor inom motorsporten till havs, både vad gäller tävlingar och evenemang.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Karisbon Peter Wentzel, som tidigare tävlat på hög nivå med racerbåt, säger att man inte ska döma ut säkerheten på Poker Run. Men det behövs hårdare hierarki med en säkerhetsansvarig som kan ta snabba beslut att blåsa av när det ser ut att gå snett.

Vill inte stöta sig

Först tvekar racerbåtsproffset Peter Wentzel att ge intervju om ämnet racerbåtstävlingar kontra fartbåtsevenemang. Dödsolyckan i Hangö i lördags berörde honom djupt och han vill inte att någon ska tolka honom som fördömande.

- Det är ju en utredning som är på gång, och personligen så berör det mig så väldigt illa att jag inte tänker gå händelserna i förväg.

Skillnad på tävling och evenemang

Men i egenskap av tidigare tävlande på hög nivå upp till VM, tycker han ändå att det är viktig att belysa säkerhetsfrågorna och även skillnaden mellan officiella tävlingar och andra evenemang.

- Det grundläggande är ju att en riktig tävling förutsätter en organisation, som har en viss utbildning och utbildade funktionärer. Det finns en trygg grundstandard.

Ett Poker Run-evenemang däremot, är ett evenemang för deltagarna.

- Men helt förståeligt har det blivit ett stort publikevenemang, för det rör ju sig om stora, fina dyra båtar som väcker folks intresse, säger han.

I dag har Peter Wentzel lagt tävlandet på hyllan men han är fortfarande aktiv som mekaniker och rådgivare i flera racerbåtsstall.

Kräver snabba beslut och koncentrerat ansvar

De senaste tio åren har Poker Run vuxit i rasande takt, kanske just för att det är något så spännande och exklusivt för våra breddgrader.

Enligt Peter Wentzel bidrar den stora publiksvansen till att stjäla uppmärksamhet från såväl publik, deltagare och arrangörer.

Folk på båtar i östra hamnen lördag 8 augusti  18-tiden, i bakgrunden Poker run bryggan
Bildtext Poker Run med sina lyxiga muskelbåtar lockar publik från när och fjärran.

- Det påverkar stort, såväl för deltagande som för publiken. Min personligt försiktiga åsikt är att här är nu två-tre båtars dåliga beslut sammankopplade ovetande om varandra som har lett till att en helt utomstående såkallad tredje part har råkat illa ut. Det är det som inte får hända, utan det ska finnas en ansvarig som ser till att publik och deltagare håller sig inom spelreglerna, inom säkerhetsavstånd och också ha det ordnat så att det finns makt att snabbt avbryta om någonting händer.

Tar stort ansvar trots lösa tyglar

Han vill ändå inte peka finger och döma ut säkerheten under ett evenemang som Poker Run.

- Tvärtom, i stället för att prata om avsaknad av säkerhet under Poker Run så borde man minnas att evenemanget har ett högt säkerhetstänk. Arrangörerna och deltagarna gör mera än vad som krävs av dem, eller påtvingas, och det är ju jättebra, de har nog en fungerande organisation.

Vidare säger Peter Wentzel att till största delen kan deltagarna sin sak och att de visar prov på gott sjömansskap.

Men fallet Hangö visade ändå att de nuvarande insatserna inte räcker till.

En rad olyckliga omständigheter gjorde att det som inte får hända inträffade.

- Helt klart kan man se brister i säkerhetsavstånd och hur deltagande och icke deltagande båtar har rört sig. Men det är otroligt olyckligt att det till viss del förbisetts och att de på varandra följande händelserna kan ställa till det så här.

lördag 8 augusti  18-tiden, Poker run bryggan
Bildtext Fint väder, fart och lyx bidrar till att göra fartmätningar till publikmagneter.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Publikens säkerhet prio nummer ett

Det som Peter Wentzel nu med sin erfarenhet ser att borde göras, är att rutinerna borde skärpas ordentligt och att det skulle finnas en säkerhetsansvarig med helhetssyn.

En av de viktigaste sakerna på det publiktäta evenemanget skulle vara att skydda publiken, eller som det heter i organisationssammanhang: tredje part.

- Vi som kör är skyddade av eget ansvar, tävlingens och organisationens regler. Men det är också arrangörens ansvar att se till att publiken, det vill säga tredje part, befinner sig på säkert avstånd eller att rödflagga hela evenemanget omedelbart, eller helst innan någonting händer. Men minsta lilla som bryter mot reglerna, det kan vara en båt som kommer ur kurs, det kan vara en båt som missuppfattar en start eller liknande borde göra att man avbryter. För man kan inte vänta och se vart det leder utan man bryter av och börjar om och utreder att varför gick det inte som planerat.

Större och snabbare båtar

Peter Wentzel betonar också att båtarna hela tiden utvecklas till att bli större och snabbare och att de snabbaste båtarna i Poker Run i dag till prestandan motsvarar tävlingsbåtar.

Folk på båtar i östra hamnen lördag 8 augusti  18-tiden, i bakgrunden Poker run bryggan
Bildtext De snabbaste båtarna har i dag en prestanda som motsvarar de som man tävlar aktivt med..
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det här kräver förstås både kunnande och skicklighet av förarna - vilket ofta också finns, men inte hos alla.

- Jag är illa rädd att medelhastigheten kan ligga på 70 knop. Som med alla prestandasaker i dag så körs det på gränsen och det är svåra saker att hantera när man tappar kommandot.

Blås av genast

Som sagt vill Peter Wentzel inte skuldbelägga någon part på någon nivå, men han ser det som viktigt att ta lärdom av olyckan inför framtiden.

Båtarna kommer knappast att bli långsammare och evenemang och tävlingar kommer att ordnas också framöver.

- Åtminstone för den här typen av snabba hastighetsmätningar och de här starterna som vi sett är väldigt stora och förorsakar mycket svall, så där behövs ett hårdare säkerhetstänk och en tydligare ledning från en säkerhetsansvarig. Tävlingsledare är fel ord i ett Poker Run-sammanhang, men en person som kan ta ett snabbt beslut och avbryta i god tid.

En god tumregel kunde enligt Peter Wentzel under deltagarevenemang av typen Poker Run vara att först mäta ut säkerhetsavstånd som gäller på tävlingar och sedan ytterligare fördubbla det.

Diskussion om artikeln