Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt får professor i patientsäkerhet

Från 2020
Huvudingången för Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Åbo universitets första professor i patientsäkerhet, medicine doktor Tuija Ikonen, stationeras i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vasa sjukvårdsdistrikt har en långsiktig satsning på patientsäkerhet som nu får akademisk förstärkning.

Tuija Ikonen blir professor i patientsäkerhet vid Åbo universitet, men kommer att vara stationerad i Vasa sjukvårdsdistrikt. Hon tillträdde redan 1 augusti.

Hon kommer också att leda Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, vilket har fått ett treårigt statsunderstöd.

– Landsomfattande samarbete är viktigt och därför arbetar vi via nätverk. Mina mål som professor i patientsäkerhet är att förenhetliga utbildningen, utveckla verksamheten med stöd av forskning och förstärka säkerhetsledningen, berättar Ikonen i ett pressmeddelande.

Ikonen arbetade innan som medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet. Tidigare har hon jobbat vid Institutet för hälsa och välfärd och som bedömningsläkare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Hon är också sakkunnigläkare vid Patientförsäkringscentralen.

Diskussion om artikeln