Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kryssningsresenärer som anländer till Åbo hamn ska börja coronatestas så fort som möjligt: "I slutet av veckan borde läget klarna"

Från 2020
Uppdaterad 13.08.2020 08:45.
En Viking Grace-båt i hamnen i Åbo.
Bildtext Arkivbild. Snart ska man börja testa resenärer som anländer med kryssningsfartyg till Åbo hamn.
Bild: Alamy / All Over Press

I ljuset av testresultaten från passagerarna som i lördags anlände till Åbo med flyget från Skopje har man enligt Åbo stads välfärdssektor full beredskap att fortsätta testa resenärer som anländer från Skopje. Testning av kryssningsresenärer ska också påbörjas så fort som möjligt.

I nuläget är Nordmakedonien det enda risklandet som man flyger från till Åbo, och därför testas bara de resenärer som anländer från staden Skopje. Enligt Åbo stad följer man tillsammans med myndigheter coronaläget i andra länder och kan reagera vid behov.

Hur man kommer utöka testningen på Åbo flygplats kan man inte ännu säga.

– Coronaläget i länderna förändras hela tiden, så inget är skrivet i sten. Vi följer dagligen med läget och överväger efter hand hur vi ska göra, säger Laura Saurama, ekonomi- och förvaltningsdirektör vid Åbo stads välfärdssektor.

Praktiska arrangemang ännu ett frågetecken

Förutom testning av resenärer på Åbo flygplats ska man också börja testa resenärer som anländer med kryssningsfartyg till Åbo hamn.

I en intervju med Yle Turku säger Åbo hamns verkställande direktör Erik Söderholm att man vid hamnen har beredskap på att börja ta emot testpersonalen som ska utföra coronatesten, men att man väntar på anvisningar från myndigheter om hur allt ska gå till.

– En intressant fråga är vilka som ska testas av en stor mängd passagerare. I värsta fall kan två tusen människor stiga av båten, säger Söderholm.

Enligt Laura Saurama håller man vid välfärdssektorn som bäst på att utreda hur coronatestningen i praktiken ska arrangeras i hamnen.

– Ett stort frågetecken är vilka principer som ska gälla, vem som ska testas och hur man ska kunna sålla de resenärer som varit i Sverige från andra resenärer, säger Saurama.

Saurama säger att detaljerna kring testningen av kryssningsresenärer borde klarna till slutet av veckan.

Passagerare vid Åbo flygfält den 11.8.2020.
Bildtext Arkivbild. På Åbo flygplats har man full beredskap att testa resenärer som anländer från riskländer. Just nu är Nordmakedonien det enda risklandet som man flyger från till Åbo, och därför testas resenärer som kommer med flyg från landets huvudstad Skopje.
Bild: Yle

Viktigt att resenärer vet om den obligatoriska karantänen redan före ankomsten till Finland

Beträffande den obligatoriska karantänen som i fortsättningen kommer gälla för alla som anländer från riskländer vill Åbo stad se till att i god tid informera resenärerna.

– Du kommer automatiskt att försättas i en två veckors obligatorisk karantän. Det är viktigt att resenärerna som kommer från riskländer är medvetna om detta redan före avresan från utlandet, säger Saurama.

Enligt Saurama övervakas personer som är i karantän genom att man ringer dem med några dagars mellanrum. Åbo stad har inte utrustning för att övervaka människor dygnet runt.

– I Finland använder vi oss inte av elektroniska fotbojor eller liknande för att övervaka någons karantän. I stället litar vi på civil lydnad och att människor följer de gemensamma spelreglerna.

Saurama betonar att man vid Åbo stad kommer att hjälpa de som är i karantän med till exempel butiksbesök för att säkerställa att man följer karantänen.

På måndagen meddelade statsminister Sanna Marin att regeringen varken kan eller kommer att fatta politiskt beslut om att införa obligatorisk karantän för resenärer.

Sannolikt att tilläggsresurser kommer behövas

Ökad coronatestning och övervakning av obligatorisk karantän kommer självklart att kräva en hel del resurser. Enligt Saurama kommer läget vara tufft.

– Vid välfärdssektorn håller vi som bäst på att göra beräkningar om hur resurserna kommer räcka till.

Hon betonar att linjedragningen för resursanvändning ändå är tydlig.

– Resurser för själva coronatestningen kommer från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, medan Åbo stads främsta roll i situationen är att ansvara för att informering och rådgivning, säger Saurama.

Enligt SFP:s Kjell Wennström som sitter i Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd är det väldigt sannolikt att det kommer behövas tilläggsresurser för coronatestningen i Åbo.

– Behovet för testkapacitet i Åbo ökar i och med flygen som kommer till både Åbo och Helsingfors. Passagerare kommer till Åbo också med färjorna, och i och med till exempel den nya rutten till Tallinn kommer det säkert behövas tilläggsresurser för testningen i Åbo, säger Wennström.

Närbild på Kjell Wennström.
Bildtext Kjell Wennström.
Bild: Yle/Marie Söderman

Wennström poängterar att de som sitter i social- och hälsovårdsnämnden litar på den sakkunskap som myndigheter och experter inom sjukvården har om hur man ska hantera coronaläget.

– Vi politiker som ofta inte är experter inom området brukar inte kunna komma med några större förslag om hur saker ska göras. Men i det skedet när det behövs tilläggsresurser måste vi vara beredda på att tillföra mera resurser både när det gäller personal och pengar.

Wennström betonar att det under den gångna coronavåren vid flera tillfällen på kort varsel uppstod situationer där tilläggsresurser behövdes.

– Då var vi positivt inställda och beviljade resurser i flera omgångar. Jag tror att vi måste vara beredda på att motsvarande kan hända under hösten.

Artikeln uppdaterad den 13 augusti 2020 med information om att obligatorisk karantän inte kommer att tillämpas för resenärer.

Diskussion om artikeln