Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora rovdjur skrämmer finländarna mer än förr – allra räddast är vi för björnen

Från 2020
Uppdaterad 12.08.2020 14:41.
En brunbjörn ser sig omkring bland stenar och träd.
Bildtext 44 procent av de som svarade på enkäten sa att de är mycket rädda att möta en björn i naturen.

Rädslan för stora rovdjur har blivit vanligare under de senaste fem åren, visar en undersökning. De djur som skrämmer finländarna mest är björn, fästing och varg – men också grävlingen, lodjuret och älgen får en del av oss att darra i knävecken.

I medborgarenkäten som VargLIFE låtit göra uppger 44 procent att de är mycket rädda för att möta en björn. Nästan lika många, 43 procent, är rädda för fästingar och 35 procent är rädda för att möta en varg.

Men också andra djur skrämmer – 16 procent uppger sig vara mycket rädda för lodjur, tolv procent för älgen och åtta procent för grävlingen.

Vargen väcker skräckblandad förtjusning – vi gillar deras romantiska sida

Men samtidigt som folk bävar för att stöta på ett rovdjur i naturen väcker tanken också en viss förtjusning. Av de som svarade på enkäten sa 19 procent att det skulle vara både skrämmande och fascinerande att möta en varg.

– De stora rovdjuren väcker många känslor i och med att de är imponerande djur som satt spår i vår kulturhistoria. Även personliga upplevelser och kunskaper spelar en roll i det. Vargen kan upplevas som kraftfull, oberäknelig, oskygg för människan eller farlig. Vargen är skrämmande om man känner att man inte har läget under kontroll, säger specialforskare Jani Pellikka vid Naturresursinstitutet.

En varg i kvällssolen.
Bildtext Vargen upplevs som kraftfull och oberäknelig – men också lojal.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Samtidigt har vargen också sympatiska sidor.

– Uppfattningen att vargen lever i livslånga parförhållanden och är lojal mot sin flock kan också likställas med mänskliga dygder, förklarar Pellikka.

Folk i tätort mest rädda för rovdjur

I relation till invånarantalet är fler människor mycket rädda för varg i områden där det finns vargrevir. Men också människor som bor på områden utan vargrevir är rädda.

– Trots att man oroar sig för närheten till vargar uppskattar personer med barn att till exempel vägtrafiken, olyckor och främmande personer är ett större hot för barnen än vargen, säger Pellikka.

Överlag bor de flesta som är rädda för att möta stora rovdjur i tätorter.

Enligt VargLIFE har vargstammens storlek inte ändrats nämnvärt på fem år, men populationen i västra Finland har stärkts.

2 000 myndiga finländare som bor söder om renskötselområdet deltog i undersökningen i januari–februari 2020. Enkäten gjordes på uppdrag av VargLIFE som är ett samarbetsprojekt mellan Polisinrättningen i Östra Finland, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral och Nylands distrikt vid Finlands Naturskyddsförbund.

Diskussion om artikeln