Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs Energi bygger solpark: “Nedhuggen skog kan vara klimatvänligare än att låta skogen växa kvar”

Från 2020
Flygbild över Ekenäs solpark.
Bildtext På det triangelformade området på bilden kommer det inom snar framtid att radas upp solpaneler. Bredvid området löper riksväg 25.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Raseborgs Energi investerar i ett solkraftverk i Ekenäs. Bolaget har nu avverkat ett skogsområde på två hektar för att ge plats åt deras solpark.

Den framtida solparken kommer ligga mitt emot Ekenäs spånbana på andra sidan riksväg 25. Då man åker från Karis till Hangö ser man avverkningsområdet på högra sidan av vägen nära Björknäs industriområde.

Solparken i Ekenäs
Bildtext Här är området sett från spånbanan på andra sidan vägen.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Nu väntar det kala området på att solpanelerna ska radas upp där. Solpanelerna kommer att stå för omkring tio procent av Ekenäs elförbrukning redan nästa sommar.

Raseborgs Energi har före det här projektet levererat solpaneler för privat bruk till människors tak, men den ökade efterfrågan kräver större insatser.

- Vi bygger hela tiden på tak och det ska vi såklart fortsätta med. Men fast vi skulle bygga på alla tak som går att bygga på behöver vi ändå en liknande markinstallerad anläggning, säger Frank Hoverfelt som är verkställande direktör för Raseborgs Energi.

en man kring trettio år i en ljudblå kragskjorta.
Bildtext Frank Hoverfelt berättar att bolaget noggrant tänkt över ifall det är vettigt att hugga ned skog för att ge plats åt bygget.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Andra orsaken till att bolaget nu investerar i en stor solpark är att det blivit billigare med solpaneler.

- Priserna har kommit neråt, det är nu ekonomiskt lönsamt att producera solenergi, säger Hoverfelt.

Betoning på klimatet

Raseborgs Energi vill investera i klimatvänliga åtgärder. Företaget har gjort utredningar på området och anser att det är rätt beslut att avverka skogen.

- Den positiva klimateffekten av solpanelerna är tre gånger större än om skogen skulle ha fortsatt växa här och binda koldioxid, säger Frank Hoverfelt.

Solenergin som produceras på anläggningen kommer att ersätta fossil elproduktion på andra håll i Finland.

- Den här anläggningen ersätter elförbrukningen för ungefär 200 småhus, säger Hoverfelt.

Det här är ett medvetet klimatval.

- Vi försöker röra marken så lite som möjligt på grund av att marken också binder koldioxid, säger vd:n.

en trädstubbe
Bildtext Stubbar och ris kan bli hem för insekter.
Bild: Ellen Forsström / Yle

Energibolaget hoppas också att området kommer locka nya invånare till sig. Enligt undersökningar som bolaget gjort anpassar sig området för vissa insekter.

- Vi kommer också att så frön till växter som vissa insekter trivs nära. Det finns många insekter som behöver liknande soliga, plana ytor, säger Frank Hoverfelt.

Mycket sol i Västnyland

- Hela sydkusten är det bästa området att producera solenergi i hela Finland. Förhållandena här kan jämföras med mellersta Tyskland.

Frank Hoverfelt berättar att det i Finland finns väldigt lite solpaneler eftersom Finland inte har ett motsvarande stödsystem för anskaffning av solpaneler så som andra europeiska länder har.

Solparken i Ekenäs
Bildtext Bakom den avverkade skogen stiger Raseborgs Energis skorstenar upp bland träden som ännu finns kvar på platsen.
Bild: Linus Westerlund / YLE

Att producera el med hjälp av solpaneler är enkelt. När solen skiner på en solpanel börjar den alstra el.

Solparken i Ekenäs kommer en solig sommardag att vara till stor nytta.

- Solparken kommer ha en maxeffekt på 1 megawatt eleffekt, just nu har vi en produktion på 9 megawatt el i Ekenäs, så ungefär 10 procent av stadens energi skulle komma från solen, berättar Hoverfelt.

Om man ser på den årliga elproduktionen är andelen solenergi ändå ganska liten, eftersom att den inte producerar mycket el på vinterhalvåret.

Bolaget hoppas att bygget ska stå klart redan i år så att panelerna kan börja producera el redan nästa vår.

Diskussion om artikeln