Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många brister i avloppssystemen i glesbygden i Västnyland

Från 2020
Brunnar i glesbygden i Ingå.
Bildtext Över en fjärdedel (28 procent) av fastigheterna som besöktes använde bara små mängder vatten, som till exempel traditionella sommarstugor.
Bild: Yle/Marica Hildén

Ungefär en tredjedel av avloppssystemen i Västnyland uppfyller inte lagens krav. Det här visar uppgifter från avloppsvattenprojektet LINKKI i Västra Nyland, där det under åren 2009 till 2019 gjordes över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök.

I projektet deltog kommunerna Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Besöken skedde huvudsakligen på känsliga strand- och grundvattenområden samt på tätt bebyggda glesbygdsområden.

Över en fjärdedel (28 procent) av fastigheterna som besöktes använde bara små mängder vatten, som till exempel traditionella sommarstugor.

Avloppsrådgivningen fortsätter i år

I år fortsätter glesbygdens avloppsrådgivning i Västra Nyland och den finansieras av kommunerna.

Fastighetsägarna på glesbygden kan kontakta rådgivarna i projektet via telefon eller per e-post och vid behov görs även karterings- och rådgivningsbesök på plats.

Rådgivarnas kontaktuppgifter samt rådgivningsområden för sommaren och hösten 2020 finns på hemsidan för glesbygdens avloppsvattenprojekt.

Här hittas kommunvisa sammanfattningar.

Rapporterna är gjorda av alla kommuner förutom Kyrkslätt. Rådgivningsbesöken fortsätter i en stor utsträckning i Kyrkslätt också under 2020. Sammanfattningen för Kyrkslätt publiceras senare.

Diskussion om artikeln