Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Automatisk trafikövervakning inleds på stamväg 52 mellan Somero och Raseborg – ska minska antalet trafikolyckor

Från 2020
Ny kamerastolpe för plåtpolis.
Bildtext Arkivbild. Sammanlagt 17 nya kamerastolpar har installerats på stamväg 52 mellan Somero och Raseborg.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

På torsdagen inleddes automatisk trafikövervakning på stamväg 52 mellan Somero och Raseborg. Den automatiska övervakningen ska minska antalet trafikolyckor på stamvägen, där det sker fler fortkörningsrelaterade trafikolyckor än genomsnittet.

Enligt internationella studier kan automatisk trafikövervakning minska dödsolyckor i trafiken med 18–32 procent och trafikolyckor som leder till allvarliga skador med cirka 20 procent.

På vägsträckan mellan Raseborg och Somero har man installerat sammanlagt 17 kontrollpunkter som placerats på båda sidorna om vägen. Kontrollpunkterna har installerats på områden där hastighetsbegränsningen är 80 km/h eller lägre.

Kontrollpunkterna har placerats på vägavsnitt där olyckor mest sannolikt kan ske, till exempel på vägsträckor där man på grund av säkerhetsskäl sänkt hastighetsbegränsningen. Man ville placera kamerorna på vägsträckor där det är särskilt viktigt att man följer hastighetsbegränsningen, som till exempel vid korsningar och på områden nära bosättning.

Man ville inte placera kameror på överraskande vägavsnitt, som till exempel i nedförsbackar eller i kurvor.

Planeringen av den automatiska övervakningen av stamväg 52 är ett samarbete mellan NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland, polisinrättningarna i Sydvästra Finland och Västra Nyland samt trafikstyrningsföretaget Intelligent Traffic Management Finland.

Ny radarteknik kan mäta hastigheter från upp till 150 meters avstånd

De nya kamerastolparna är utrustade med en hel del nya egenskaper och teknik. Till exempel möjliggör ny radarteknik att man kan mäta hastigheter från ett längre avstånd än med den gamla kameratekniken, nämligen från upp till 150 meters avstånd.

Kamerastolpe med plåtpolis.
Bildtext Arkivbild. De nya kamerastolparna klarar av att samtidigt övervaka hastigheten för flera fordon i olika körfält.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Tack vare den så kallade tracking radar-tekniken, som inte kräver att induktionsslingor installeras i asfalten, stör vägbeläggningsarbeten inte de nya kamerornas funktion.

Kameran klarar av att samtidigt övervaka hastigheten för flera fordon i olika körfält.

Kamerorna kan utnyttjas vid övervakningen av hur körfälten för kollektivtrafiken används. Man kan också använda kamerorna vid kontroll och övervakning av fordon som kör mot rött ljus i korsningar.

Dessutom är det möjligt att ställa in egna hastigheter för långa fordon, så att man till exempel kan övervaka hastigheten för olika fordonskombinationer.

Enligt den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020 kan polisen ge en avgift för trafikförseelse till bilister som inte använder säkerhetsbälte eller som använder mobilen när de kör. De nya kamerastolparna möjliggör att polisen lättare kan övervaka detta.

Diskussion om artikeln