Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Blir det en fortsättning för kärnkraftverket i Lovisa? Fortum utreder ifall reaktorerna ska hålla igång eller läggas ner

Från 2020
Lovisa kärnkraftverk
Bildtext Kraftverket på Hästholmen i Lovisa började byggas 1970, som Finlands första kärnkraftverk. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Tio procent av Finlands el produceras i Lovisa och 600 personer arbetar vid kärnkraftverket. Inom de närmaste åren måste Fortum besluta att antingen lägga ner kraftverket i Hästholmen i Lovisa eller ansöka om fortsatt tillstånd, rapporterar Yle Uutiset.

Energibolaget Fortum påbörjar nu en miljö­kon­se­kvens­be­dömning angående Lovisa kärnkraftverk.

Det görs för att kunna besluta om kärnkraftverket ska fortsätta som förut, upphöra eller läggas ner och samtidigt bli slutförvaring för radioaktiva ämnen.

Det skulle också handla om förvaring av radioaktiva avfall från andra håll i Finland.

De nuvarande två reaktorerna vid kärnkraftverket i Lovisa får inte användas efter år 2027 respektive 2030.

Fortum måste inom de närmaste åren begära lov av statsrådet för att antingen fortsätta eller lägga ner verksamheten på Hästholmen i Lovisa.

Beslutet har stor betydelse också på nationell nivå, eftersom Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär tio procent av hela Finlands elbehov.

Det påverkar också Lovisas ekonomi, eftersom över 600 personer dagligen arbetar på kraftverket.

Staten äger över hälften av Fortum.

Det finns tre olika alternativ

Miljökonsekvensbedömningen innebär att Fortum utreder tre olika alternativ. Man tar reda på vilka konsekvenserna är för miljön, ekonomin samt människors hälsa och säkerhet.

Alternativ 1: Kraftverket fortsätter som förut men i högst 20 år, det vill säga fram till år 2050.

Alternativ 2: Kraftverket avvecklas när tillståndsperioden tar slut, vilket är år 2027 för Lovisa 1 och år 2030 för Lovisa 2.

Alternativ 3: Kraftverket avvecklas när tillståndsperioden tar slut. Men man börjar också behandla och slutförvara låg- och medelaktivt radioaktivt avfall från andra håll i Finland.

I det tredje alternativet handlar det om avfall från hälsovården, forskningsinstitut och industrin, säger Lovisa kraftverks biträdande direktör Thomas Buddas.

Thomas Buddas, har jobbat på Lovisa kärnkraftverk i över 20 år
Bildtext Arkivbild. Thomas Buddas vid Lovisa kärnkraftverk.
Bild: Jonna Nupponen / Yle

Miljökonsekvensbedömningen beräknas ta ett och ett halvt år.

- Om allt går bra kan vi fatta ett beslut om två år, säger Buddas.

“Reaktorerna är i gott skick”

Fortum betonar att utredningen inte automatiskt betyder att företaget ansöker om ett förlängt drifttillstånd för kraftverket.

Men det är klart att det som intresserar Fortum mest är att det blir en fortsättning.

För det första har Fortums intresse av att bygga en tredje reaktor i Lovisa minskat över årens lopp.

Orsaken till det är att det är dyrt att bygga. Dessutom har elmarknaden förändras snabbt, speciellt eftersom vindkraften drar ner på priset.

Det är lönsamt att producera el i ett gammalt kraftverk som är i bra skick, eftersom produktionskostnaderna är små och lätta att förutspå.

Kärnkraftverket i Lovisa
Bildtext Lovisa 1 och Lovisa 2. Arkivbild.
Bild: Fortum

Kraftverket på Hästholmen pumpar därtill ut en behaglig summa pengar till Fortums kassa.

Till på köpet är kärnkraft en koldioxidfri energikälla som både Finland och Europa behöver för att bromsa klimatförändringen.

Fortum har investerat närmare 100 miljoner euro i kärnkraftverket i Lovisa under åren 2014-2018. Det är mer än någonsin i kraftverkets historia. Mycket av satsningen fokuserar på ny teknik och säkerhetsförbättringar.

- Kraftverket i Lovisa hör till de tryggaste och mest funktionsdugliga kärnkraftverken i världen, säger Buddas.

Enormt projekt ifall kärnkraftverket läggs ner

Ifall Fortum beslutar sig för att lägga ner kraftverket har de ett jättelikt arbete framför sig. Att avveckla ett helt kärnkraftverk är ett mastodont projekt som tar decennier att få klart.

Det radioaktiva avfallet, som är låg- och mellanaktivt, ska begravas på området. Avfallet packas i tunnor och förs till förvaringsgrottor som byggs inne i berget.

Stora delar, såsom reaktorkärl, måste skyddas och slutförvaras som sådana.

Slutförvaringsgrottan kan tillslutas först på 2060-talet.

Det finns också högaktivt avfall, alltså det förbrukade kärnbränslet som tillsvidare förvaras i bassänger i Lovisa. Det ska flyttas till Onkalo i Euraåminne, där världens första slutförvaring för kärnavfall byggs.

Oberoende vilket alternativ Fortum väljer kommer följderna att sträcka sig åtminstone till slutet av det här århundradet.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets Hakeeko Fortum jatkoaikaa Loviisan ydinvoimalalle vai haudataanko laitos kallioperään? Reaktoreiden tulevaisuudesta alkaa mittava selvitys skriven av Antti Koistinen.

Diskussion om artikeln