Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad tillbakavisar uppgifter om bristfällig granskning av äldreboenden: "Vi har möten varje vecka"

Från 2020
Kontulan senioritalo ja pyörätuoli
Bildtext Enligt MOT:s granskning har Vasa inte gjort några officiella granskningsbesök vid sina äldreboenden sedan 2015.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Enligt Yles granskande program MOT har över hälften av de 20 största kommunerna i landet inte gjort några officiella granskningsbesök vid sina egna äldreboenden sedan 2015. Bland annat Vasa pekas ut. Leif Holmlund, chef för hem- och anstaltsvården i Vasa, säger att uppgifterna inte stämmer utan beror på skillnader i terminologin.

Det är kommunerna som i första hand ska övervaka vården vid vårdhem där man antingen köper vårdtjänster eller producerar vården själv. Kommunala vårdhem övervakas också av Regionförvaltningsverket och Valvira. Men i lagen nämns inte exakt hur kommunerna ska övervaka sina vårdhem, vilket gör att praxisen varierar mellan kommunerna.

Att Vasa stad enligt Yle-programmet MOT inte gjort några officiella granskningsbesök vid sina egna äldreboenden sedan 2015 stämmer inte, enligt Leif Holmlund, resultatområdesdirektör för hem- och anstaltvården.

– Vi gör granskningar, men det är mest auditeringsgranskningar. Enligt oss är det samma sak, åtminstone i Vasa. Vi tittar på personalmängden, vården, läkemedelssituationen och allt, och skriver en officiell rapport varje gång.

Vi gör granskningar, men det är mest auditeringsgranskningar. Enligt oss är det samma sak, åtminstone i Vasa.

Leif Holmlund

Eget kvalitetssystem sedan 2006

Inom hem- och anstaltsvården i Vasa har man ett kvalitetssystem som heter SHQS. Det har använts sedan år 2006 och omfattar också serviceboenden med heldygnsomsorg.

I Vasa granskas stadens egna äldreboenden genom auditeringsgranskningar som hör till det här programmet. Innehållet i granskningarna motsvarar ändå enligt Holmlund de granskningar som Regionförvaltningsverket gör. Auditeringsbesöken görs en gång om året, men kan göras oftare vid behov.

– Om anhöriga eller någon annan klagar går vi alltid och kollar läget.

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bildtext Vasa gör auditeringsgranskningar på sina boenden.
Bild: Mostphotos

Förutom auditeringsbesöken baseras övervakningen av stadens egna äldreboenden på att man håller regelbunden kontakt, säger Leif Holmlund.

– Vår chef för serviceboenden träffar föreståndaren för alla äldreboenden på ett möte varje vecka. Där diskuterar man allt som behövs.

Vasa har sex egna boenden för seniorer

Vasa stad har sex egna serviceboendeenheter för seniorer, där det finns totalt 354 platser. I varje hus ansvarar enhetschefen för verksamheten och en sjukskötare för vårdarbetet.

De boendes funktionsförmåga kartläggs med utvärderingsmetoden RAI som används i hela landet. De boendes funktionsförmåga är en del av kvalitetsarbetet. I flera år har man i Vasa också använt systemet för rapportering av farosituationer inom hälsovården, HaiPro.

Himalaja serviceboende i Klemetsö i Vasa.
Bildtext Himalaja är ett av Vasas serviceboenden.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Enligt MOT:s granskning gör en del kommuner, bland andra Tammerfors, Jyväskylä och Esbo, också överraskningsgranskningar av äldreboendena, det vill säga granskningar där man inte på förhand kommit överens om tidpunkten. Leif Holmlund anser inte att överraskningsgranskningar behöver göras vid Vasa stads äldreboenden eftersom man arbetar med äldreboendena varje dag.

Holmlund säger ändå att man också gör auditeringsbesök utan att meddela tidpunkten på förhand.

Vasa har också haft mycket samarbete med Regionförvaltningsverket kring stadens äldreboenden, säger han. Inga problem har enligt Holmlund förekommit vid stadens egna äldreboenden, men två privata vårdhem har varit under Regionförvaltningsverkets tillsyn på grund av brister eller problem. I båda fallen är övervakningen avslutad.

Privata äldreboenden granskas också årligen

När det gäller privata äldreboenden träffar staden föreståndarna mer sällan, en eller två gånger om året. Men man gör en eller flera granskningar om året också på de privata äldreboendena, säger Holmlund.

– I princip är innehållet i granskningarna det samma, men i och med att vi har vårt eget kvalitetssystem i Vasa har det sitt eget protokoll. Vi kan inte göra auditeringsbesök på privata äldreboenden utan de gör alla sitt eget kvalitetsarbete, enligt sitt system för egenkontroll.

Vårdare skuffar rullstol, i vilken en äldre person sitter.
Bildtext Privata äldreboenden granskas en eller två gånger i året.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Staden kan också göra överraskningsgranskningar vid privata äldreboenden och det görs också varje år, enligt Holmlund.

Holmlund säger att man kommer att se över terminologin kring granskningarna av äldrevården, så att resultaten blir jämförbara på riksnivå.

Vi ska fundera på begreppen och innehållet i rapporteringarna så att man också nationellt kan säga att vi gör granskningar.

Leif Holmlund

– Vi ska fundera på begreppen och innehållet i rapporteringarna så att man också nationellt kan säga att vi gör granskningar av våra egna äldreboenden.

Dokumenten från stadens auditeringsbesök vid vårdhemmen är offentliga, men finns inte på stadens webbplats.

Diskussion om artikeln