Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brett motstånd bland politiker mot att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken: "Går det dåligt för en restaurang höjs inte priserna för att förbättra ekonomin"

Från 2020
kvinna sitter i en nästan tom buss.
Bildtext Eftersom allt färre har åkt kollektiv på grund av coronaepidemin sinar HRT:s biljettintäkter. Men vad ska göras för att åtgärda förlusten?
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Få politiker i styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) anser att det gapande hålet i HRT:s ekonomi ska lappas med höjda biljettpriser inom kollektivtrafiken. Hälften av styrelsen säger direkt nej till en höjning. Det här visar Yle Huvudstadsregionens rundringning. Den visar också att en höjning av kontrollavgiften från 80 till 100 euro har ett större stöd.

Coronakrisen leder till att biljettintäkterna sjunker med minst 120 miljoner euro i år.

- Situationen är väldigt besvärlig. Kollektivtrafiken måste vara lockande. Om biljettpriserna höjs minskar antalet passagerare och biljettintäkterna ytterligare, säger HRT:s styrelseordförande Risto Rautava från Samlingspartiet. Han representerar Helsingfors i HRT.

Majoriteten av styrelsen för HRT resonerar på ett liknande sätt oberoende av partitillhörighet. Det här framkommer i Yle Huvudstadsregionens rundringning till styrelseledamöterna.

Bara 2 ledamöter stöder en höjning

Av de 14 ledamöterna i styrelsen når vi 11 och av dem säger 7 direkt nej till en höjning av biljettpriserna. Bara 2 ledamöter stöder en höjning. Övriga vill inte utesluta något slag av prishöjning.

- Biljettpriserna bör inte höjas. Istället behövs stöd från staten, vilket sannolikt ges. Dessutom borde kommunernas stöd till HRT tillfälligt höjas och jag hoppas att kommunerna förstår det här, säger Sirpa Hertell (Gröna) som är vice ordförande i styrelsen och representerar Esbo.

Man med grått hår och glasögon.
Bildtext Risto Rautava.
Bild: Antti Kolppo / Yle

"Servicen får inte försämras"

Ena hälften av HRT:s finansiering kommer från medlemskommunerna och andra hälften från biljettintäkterna.

- Eftersom situationen är exceptionell kan kommunandelarna stå för en större del än 50 procent, säger styrelseordförande Rautava.

På grund av coronakrisen har antalet passagerare i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen minskat avsevärt. I mars var minskningen hela 70 procent. HRT beräknar att andelen minskar med omkring 35 procent för hela året, vilket betyder att biljettintäkterna minskar med 120 miljoner euro. Eftersom ingen vet hur allvarlig coronasituationen är under hösten är prognosen osäker.

Styrelseledamoten Sirpa Kauppinen (Gröna) från Vanda påpekar att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig i förhållande till att ta bilen.

- Det betyder att servicen inte får försämras eller att priserna höjs. Vi ska se mot framtiden och sträva efter att antalet passagerare ökar istället för att strypa servicen så att passagerarna uteblir.

Nämnd i Helsingfors sade redan nej till prishöjning

- Biljettpriserna ska inte höjas, säger också styrelseledamot Antti Aarnio (SDP) från Esbo.

- Människor har blivit arbetslösa och jag tänker att biljettpriserna i alla fall nästa år ska vara på samma nivå. Det skulle underlätta för en del. Men vi ska vänta på vad medlemskommunerna tycker, säger Aarnio.

Kommunerna i huvudstadsregionen har tid på sig till och med slutet av augusti att ge sin syn på HRT:s ekonomiplan. Stadsmiljönämnden i Helsingfors beslöt förra veckan att man inte stöder en höjning av biljettpriserna.

Det handlar om vanlig marknadslogik

Amanda Pasanen (Gröna) sitter både i HRT:s styrelse och i stadsmiljönämnden.

- Det handlar om vanlig marknadslogik. Om vi vill att HRT ska få intäkter i framtiden är det inte ett bra beslut att göra produkten dyrare. Om det går dåligt för en restaurang höjs inte priserna för att förbättra ekonomin, säger Pasanen.

Men någonstans måste HRT få mer pengar ifrån?

- Vi hoppas att staten ger stöd och att kommunerna är redo att betala mer, säger Pasanen.

"Alla väntar på beslut om statligt stöd"

Flera politiker i HRT:s styrelse lyfter upp det statliga stödet som räddare i nöden. Regeringen beslöt i juni om ett stöd på 100 miljoner euro för kollektivtrafiken, men det är oklart hur stor andel som går till HRT.

- Alla väntar säkert på statens beslut och om det ges ytterligare stöd till kollektivtrafiken. En samkommun som HRT har ändå en skyldighet att ordna kollektivtrafiken och den här skyldigheten bör kompenseras, påpekar styrelseledamot Iida Haglund (Saml) från Helsingfors.

- En annan ofrånkomlig följd är att minska på turtätheten om passagerarantalet hålls på en låg nivå, säger Haglund.

HRT har redan meddelat att vissa busslinjer har lagts ner och antalet turer har minskat på grund av den ekonomiska situationen. Enligt HRT handlar det om linjer och turer som har haft få passagerare.

Amanda Pasanen
Bildtext Amanda Pasanen.
Bild: Yle/Carolina Husu

"Jag vill inte säga nej i det här skedet"

Kristian Rehnström (SFP), som representerar Vanda i HRT, är försiktig i sina kommentarer.

- Jag skulle ogärna höja biljettpriserna men vill inte säga nej ännu i det här skedet. Jag ser det som en möjlighet om än inte den bästa möjligheten.

Sakari Rokkanen (Saml, Vanda) säger att man borde undvika att höja biljettpriserna, men att vissa små justeringar i priserna kan krävas.

"Tror inte att en rimlig höjning leder till att människor tar bilen"

Pekka Sinisalo, obunden från Kyrkslätt, anser att det är ofrånkomligt att höja biljettpriserna.

- Kyrkslätt har inte resurser att betala mer till HRT. Och om staten inte kommer med ett betydande stöd finns inget annat alternativ, säger han.

Kyrkslätt har inte resurser att betala mer till HRT

Också Dennis Pasterstein (Saml) anser att biljettpriserna på grund av den utmanande situationen kan höjas.

- Jag tror inte att en rimlig höjning leder till att människor tar bilen istället, säger Pasterstein.

"Mer rättvist att höja kontrollavgiften än biljettpriserna"

En annan tänkbar källa för intäkter är kontrollavgiften. Den är nu 80 euro, men Yle Huvudstadsregionens rundringning visar att en majoritet av styrelsen stöder en höjning till 100 euro.

- Det är mer rättvist att höja kontrollavgiften än biljettpriserna, säger Sakari Rokkanen (Saml).

- Jag stöder en höjning. Under coronaepidemin har antalet som reser utan biljett ökat, säger Sirpa Hertell (Gröna).

Hanna Mithiku (VF) stöder inte en höjning eftersom summan är marginell.

- Den ekonomiska betydelsen av en höjning av kontrollavgiften är obetydlig, säger hon.

"Jag tror inte vi kommer att dela ut munskydd till passagerarna" - kollektivtrafiken drabbas hårt av coronakrisen - Spela upp på Arenan