Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Nytt globalt rekord i coronavirusspridningen igen - Finlands regering ska fundera på resandet

Från 2020
Uppdaterad 16.08.2020 07:09.
Personer med resväskor på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bildtext Människor på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Coronapandemin visar inga tecken på att avta. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar återigen om ett nytt globalt dygnsrekord.

För lördagens del anger WHO siffran 294 237 för antalet nya fall av coronavirussmitta i världen.

Inalles 9 985 coronarelaterade dödsfall noterades samtidigt.

Totalantalet bekräftade fall av smitta är nu cirka 21 miljoner, och minst 755 000 personer har avlidit på grund av viruset. I verkligheten tros siffrorna vara klart högre.

I absoluta tal finns de flesta rapporterade fallen i USA, Brasilien, Indien och Ryssland.

Finlands regering funderar på resandet

På grund av det försämrade coronaläget på många håll i världen, även i Europa, ska Finlands regering se över de rådande reserekommendationerna.

Regeringen har slagit fast att det får finnas högst 8 coronafall per 100 000 invånare på 14 dagar för att ett land ska räknas som ett grönt land, det vill säga att ingen karantän behövs efter hemkomsten från ett sådant land.

För närvarande klassas 17 länder i Europa såsom gröna - men läget har under de senaste veckorna försämrats i flera av dem så att de inte längre uppfyller kriterierna.

Av de 17 länderna borde 12 förflyttas till kategorin gula eller röda länder - det vill säga länder som förutsätter karantän efter resa dit.

Regeringen ska därför träffas på onsdag för att diskutera eventuella ändringar i rekommendationerna och möjligen införa nya restriktioner i resandet.

Källor: Reuters, WHO, Yle, STT

Diskussion om artikeln