Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

800 färre patientskadeanmälningar i år jämfört med ifjol vid samma tidpunkt - coronaepidemin påverkar

Från 2020
En läkare med blå plasthandskar och ett stetoskop runt halsen.
Bildtext Coronaepidemin har påverkat antalet ärenden inom den icke-brådskande vården.
Bild: Mostphotos

I år under perioden januari till juni har antalet anmälningar till Patientsäkerhetscentralen varit färre jämfört med samma period i fjol. Man har fram till juni i år tagit emot 4 156 anmälningar, vilket är 800 färre än i fjol vid samma tidpunkt, skriver Patientsäkerhetscentralen i ett pressmeddelande.

I början av året minskade man på den icke-brådskande vården i många sjukvårdsdistrikt på grund av coronaepidemin. Också patienter själva avbokade tider och sökte sig inte till vården lika mycket som tidigare.

Antalet anmälningar om patientskada påverkas främst av antalet vårdkontakter och ingrepp vid hälsovården. När kontakterna till patienterna har minskat har också skadeanmälningarna gjort det.

– Under undantagstillståndet har befolkningens fokus tydligt legat på andra saker än att sköta kompensationsförfaranden. Det är klart att anmälningsantalet går upp igen, när den icke-brådskande vårdens köer börjar minska och läget inom hälsovården normaliseras efter epidemin, säger Patientsäkerhetscentralens direktör Minna Plit-Turunen.

Anmälningar också kopplade till epidemin

Ett tjugotal av anmälningarna under den första halvan av året rör ärenden relaterade till coronaepidemin. De här anmälningarna är ännu under behandling.

De anmälningar med tydligast koppling till epidemin rör patienter som fått sjukdomen när de fått vård och i värsta fall dött till följd av covid-19.

Tre fjärdedelar av de anmälningar som rör coronaepidemin gäller förseningar i diagnostisering och vård, avbokningar eller flyttande av mottagningstider eller att vården har dragit ut på tiden på grund av coronavirusläget.

Under årets första halva uppklarades 4 571 ärenden. 31 procent av de som sökt fick ersättning för åtminstone en av sina anmälningar. Ersättningarna uppgick till ungefär 23 miljoner euro.

Diskussion om artikeln