Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors och Borgå tar hjälp av privata vården för att klara av sina coronatester

Från 2020
Driva in-coronatestning.
Bildtext Mehiläinens drive in-provtagning i Esbo i maj.
Bild: Lehtikuva

I och med att antalet coronafall i vårt land är på uppgång och det uppstått köer till virustesten har flera kommuner tagit hjälp av den privata hälsovården. Nu öppnar Helsingfors stad två provtagningar med externa krafter, och Borgå stad bekämpar köbildning med hjälp av vårdjätten Mehiläinen.

Eftersom den offentliga hälsovården i Helsingfors inte klarar av att ge vare sig testtider eller testsvar tillräckligt snabbt har staden nu anlitat den privata hälsovården för att hjälpa till, uppger direktören för stadens hälsovårds- och missbrukartjänster, Leena Turpeinen.

Den helsingforsare som kontaktar hälsovården om sina coronasymptom i dag, på måndagen, får sannolikt vänta till onsdag för att gå på test vid HUSLab.

– Situationen är ju inte tillfredsställande, och vi har funderat kring hur vi ska klara av det här. Så nu har vi förhandlat om att få hjälp av externa aktörer, och kommer att få två nya provtagningar som handhas privat, uppger Turpeinen.

Leena Turpeinen, Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja
Bildtext Helsingfors stads direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster, Leena Turpeinen.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Helsingfors stad har tidigare erfarenhet av coronasamarbete med den privata sidan, i och med att en del helsingforsare sedan tidigare valt att testa sig hos den privata hälsovården, och privata coronatest sker också via arbetshälsovården.

Enligt Turpeinen har informationsutbytet fungerat utmärkt; information om alla positiva coronafall överförs till stadens epidemiologiska databas, och därmed har staden hela tiden full koll på totalantalet smittor.

Också Helsingfors nedringda coronarådgivningstelefon får från och med i dag extra resurser från privat håll. Förhoppningen är att det privata företaget i sinom tid tar över hela rådgivningsverksamheten, så att stadens experter kan lösgöras till andra uppdrag.

Testtid i Borgå redan till följande dag

Borgå stad anlitade i sin tur vårdbolaget Mehiläinen i början av augusti för att få hjälp med coronatesterna. Nu har staden lyckats få köerna under kontroll, och det går att få testtid redan till följande dag, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen:

– Vi hade ett behov av att öka kapaciteten, i och med långa köer. I mitten av juli testade vi lika många misstänkta fall per vecka som vi nu i augusti testat på en dag, så absolut har läget blivit mer akut. Möjligheten till kompletterande samarbete är bra, så att så många som möjligt kan gå på test.

Testandet koordineras av Borgå hälsocentral, som kan skicka kunden till den privata sidan för prov. Mehiläinen sköter då både provtagning och analysering, i samråd med den offentliga vården, berättar Silvennoinen.

Ann-Sofie Silvennoinen ute i trädgården.
Bildtext Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.
Bild: Borgå stad

Beslutet att ingå avtal med Mehiläinen togs, då man efter en lugn sommar märkte att köerna till testerna började växa. Samtidigt började staden rekrytera mer personal till den offentliga vården.

Silvennoinen tror att behovet av coronatester kommer att öka ytterligare under de kommande veckorna, då Borgåborna återgår till jobbet och daghemmen.

Avtalen med den privata sektorn ses ändå över varje vecka, för att staden ska kunna följa med epidemiutvecklingen och hur de egna rekryteringarna påverkar hälsovårdens kapacitet.

– Vi har inte gjort upp längre avtal, utan följer med hur läget ser ut. Den tjänst som vi nu köpt in gäller den här veckan till slut. Därefter får vi se hur länge behovet finns, säger Silvennoinen.

Fungerande vård och ekonomiskt ansvar

För kommunernas del innebär privat hjälp en stor lättnad, samtidigt som det gäller att snegla på notan.

Helsingfors stad följer upp alla kostnader som uppstår i samband med coronaepidemin, och hur mycket resurser som lagts ner på uppköpta tjänster. Men epidemibekämpningen är ett uppdrag som prioriteras:

– Regeringen har gett kommunerna uppdraget att testa, analysera och förse medborgarna med telefonrådgivning, och då kommer det att kosta pengar, konstaterar hälsovårdsdirektör Leena Turpeinen.

Vid Borgå stad upplever man att det handlar om att bära sitt ansvar, både genom att garantera tillgången till vård, och att följa upp kostnader.

– Som vi alla vet är vårdskulden stor. Men nog är vår uppgift att ta hand om dem som hör till riskgrupperna, dem som har insjuknat, och minska på riskerna för smittospridning. Det är en väldigt viktig och ansvarsfull uppgift just nu, säger Ann-Sofie Silvennoinen.