Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nästan tusen höginkomsttagare har begärt att få sina inkomstuppgifter borttagna från skattemyndigheternas lista

Från 2020
Dörren till en skattebyrå.
Bildtext Förra året beslutade skattemyndigheten att det är möjligt att få sina uppgifter borttagna från listan, om det finns skäl för det.
Bild: Axel Nurmio / Yle

Höginkomsttagare har aktivt börjat utnyttja möjligheten att ta bort sin inkomst- och skatteinformation från den lista som skattemyndigheten förser medierna med årligen, rapporterar Yle Uutiset.

I flera år har skattemyndigheten försett medierna med en lista på dem som tjänar mer än 100 000 euro per år. Via listan har man fått reda på både deras inkomst och vad de betalar i skatt.

Förra året beslutade skattemyndigheten att det är möjligt att få sina uppgifter borttagna från listan, om det finns skäl för det. Då godkändes alla de 231 ansökningar som kom in. I år har antalet ansökningar fyrdubblats.

Skatteverkets överinspektör Noora Kontro, säger att det i måndags hade kommit in 986 ansökningar om att dölja namnet i skattelistorna. Av dem har 787 redan godkänts och 152 väntar fortfarande. 13 ansökningar har avvisats.

Kontro tror att antalet ansökningar kommer att öka ytterligare.

- Det kommer säkert komma över tusen ansökningar. Frågan är egentligen, hur många tusen ansökningar som kommer att komma in?

Överinspektör Noora Kontro
Bildtext Överinspektör Noora Kontro tror att flera tusen kommer begära att deras uppgifter tas bort från den lista som skattemyndigheten förser medierna med.
Bild: Skatteverket

Sedan början av juni har det varit möjligt att ansöka om att få sitt namn borttaget via skattemyndigheternas nätsidor.

Höginkomsttagare och de plötsligt rika

Uppgifterna kan raderas om det finns hälso-, säkerhets- eller professionella skäl för det. En motivering till att ta bort skatteuppgifter sägs vara att höga inkomster kan väcka avund, särskilt på mindre orter och arbetsplatser. Ibland oroar man sig för att inkomstuppgifterna kan locka till brott.

Enligt Kontro har lika många ansökningar kommit in från löntagare som från dem som förvärvat en enda stor inkomst.

Att uppgifterna tas bort från listan som ges till medierna betyder inte att inkomstuppgifterna är hemliga. Man kan fortfarande få ut skatteinformation om vem som helst från skattekontoret bara man har personens namn.

Men listan som medierna får av skattemyndigheterna visar information om alla höginkomsttagare, utan att namnen på listan varit kända sen tidigare.

Skatteverket
Bildtext Information om inkomst och skatt är offentlig i Finland. Du kan få ut skatteinformation om vem som helst från skattekontoret bara du har personens namn. Dessutom ger skattemyndigheten medierna en lista över höginkomsttagarnas betalda skatter och inkomster.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Listan över höginkomsttagares inkomst- och skatteuppgifter är viktig för samhällets öppenhet, eftersom informationen återspeglar förändringar i ekonomin som annars inte skulle komma upp till ytan.

Till exempel har spelindustrins betydelse för Finland blivit uppenbar, via listorna på höginkomsttagare som medierna fått från skattemyndigheterna.

Ifjol fanns det omkring 70 000 människor i Finland vars årsinkomst var 100 000 euro eller mer.

Graf med två staplar, den ena anger antalet ansökningar 2019, 231 stycken, den andra antalet ansökningar hittills 2020, 986.

Förlorar listan sin relevans?

Om ännu fler begär att få sina uppgifter raderade från listan förlorar snart listan sin relevans. Skattemyndigheterna har ändå beslutat att fortsätta att tillhandahålla medierna med en lista.

Kontro anser att det är upp till medierna själva att avgöra när listan inte längre är relevant.

Hon säger också att skattemyndigheten kommer att förbättra insamlandet av skatte- och inkomstinformationen om höginkomsttagare.

Enligt skattemyndigheterna är det EU:s lagstiftning om dataskydd, som begränsar insamlingen av personuppgifter, som ledde till förra årets reform, då det blev möjligt att få sina uppgifter borttagna.

Flera medieföretag, bland annat Yle, har besvärat sig över förändringen i förvaltningsrätten. Beslut om överklagande har ännu inte tagits.

Det här är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Antti Parviala. Översättningen är gjord av Evelina Kulp

Diskussion om artikeln