Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Distansarbetande finländare mådde något bättre på jobbet under coronavåren

Från 2020
Tiina Toivonen etätyöskentelee keittiön pöydän ääressä.
Bildtext Det kan vara tufft att jobba hemifrån speciellt om man har små barn hemma, men många föräldrar tyckte det var skönt att vara närmare familjen under coronavåren.
Bild: Silja Viitala / Yle

Finländarna har varit mera engagerade i sitt arbete och upplevt mindre arbetsutmattning under coronavåren, visar en ny studie. Cheferna har däremot fått slita hårdare än tidigare.

Coronavåren och främst distansarbetet tycks ha haft en positiv inverkan på finländarnas välmående på jobbet, visar en studie Arbetshälsoinstitutet låtit ta fram.

Enligt studien ”Hur mår Finland?” ökade arbetsengagemanget under våren, samtidigt som de vanligaste symptomen på arbetsutmattning minskade.

Enligt studien ökade distansarbetet kraftigt på grund av viruset, 42 procent uppgav att de distansarbetat mer än tidigare och 36 procent hade distansarbetat minst tre fjärdedelar av sin arbetstid under den senaste månaden.

Mammor och pappor nöjdare än vanligt

Överraskande i studien är att arbetsengagemanget steg i synnerhet hos personer som har små barn och barn i skolåldern.

Bara en liten procent av de arbetsföra i barnfamiljerna ansåg att det var svårt att skilja mellan arbete och fritid då de jobbade hemifrån.

– Ökat distansarbete och närhet till familjen verkar ha inverkat positivt på arbetet och gjort stämningen mer positiv, säger Jari Hakanen, forskningsprofessor på Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

Hakanen understryker ändå att förändringen varit måttlig.

Chefernas arbetsbörda var större än vanligt

Men distansarbetet har inte enbart varit en dans på rosor enligt finländarna.

Den nya arbetsformen har ställt helt nya krav på arbetsledarna eftersom man på kort tid måste utveckla helt nya arbetsrutiner.

– Enligt vår studie ökade arbetsutmattningen något hos de närmaste cheferna och ledarna, säger specialforskare Janne Kaltiainen på Arbetshälsoinstitutet.

Dessutom upplevde en del av de arbetsföra att distansarbete var tråkigt. Många ansåg också att de mera sällan hann ta pauser under arbetsdagen då de jobbade hemifrån.

Företaget Taloustutkimus genomförde enkätundersökningen på uppdrag av Arbetshälsoinstitutet vid årsskiftet innan coronaviruset bröt ut. En uppföljning gjordes i maj-juni. Enkäten besvarades av 1077 finländare.

Diskussion om artikeln