Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästa stora byggprojekt startar i Sjundeå - social- och hälsovårdscentret beräknas kosta 14 miljoner

Från 2020
Hälsocentralbyggnad på gräsplan vid asvalterad uppfart. Parkering utanför.
Bildtext Den nuvarande hälsocentralen i Sjundeå ska rivas.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Projektplanen för det nya social- och hälsovårdscentret i Sjundeå är nu klar.

Den nuvarande hälsocentralen i Sjundeå har inneluftsproblem. Enligt kommunens utredning skulle det kosta fem miljoner att renovera hälsocentralen, så det lönar sig inte att reparera huset.

Social- och hälsovårdscentret beräknas kosta totalt 14 miljoner euro. Målet är att år 2030 uppnå en besparing på runt en miljon euro per år.

Det nya social- och hälsovårdscentret ska byggas i Sjundeå centrum. Målet är att all service som hör till det ska finnas inom en radie på 100 meter från centret.

Delar av Sjundeå svenska skola blir huvudbyggnad

Området där centret ska finnas består av den tomt där Sjundeå svenska skola finns.

De delar av skolan som inte rivs kommer att införlivas i social- och hälsovårdscentret, i den mån det är tekniskt och ekonomiskt vettigt. Det handlar i så fall om skolbyggnadens nya delar.

Den preliminära tidsplanen är att social- och hälsovårdscentrets huvudbyggnad och en byggnad för äldreservice ska byggas år 2022 och kunna tas i bruk från och med 2023.

Den byggnad där tandvården finns kommer att flyttas intill centret.

Bredvid centret ska det också byggas bostäder för äldre, där de i högre grad kan bo självständigt. Det bygget ska påbörjas år 2023.

Förutom Sjundeå hälsocentral ska också serviceboendet Villa Charlotta och hemvårdens fastighet Villa Alexis rivas. Daghemmet Lilla Lottas byggnad ska flyttas till en lämplig plats.

Kommunstyrelsen godkände projektplanen på sitt möte den 24 augusti.

Diskussion om artikeln