Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det här innebär de nya reserestriktionerna - 5 punkter för dig som är resenär

Från 2020
Resenärer med kappsäckar går på Helsingfors-Vanda flygplats. I mitten syns avgående flyg på en tavla.
Bildtext Reserestriktionerna har egentligen inte förändrats, utan utvecklats till att gälla fler länder.
Bild: Yle/Laura Hyyti

Reserestriktioner har åter införts för flera länder och det kan vara förvirrande vad som gäller. Här har vi listat några saker som är bra att veta när du vill eller måste resa utomlands.

De nya reserestriktionerna träder i kraft måndag 24.8.

1.Vilka länder omfattas av de nya restriktionerna?

Nya reserestriktioner införs mellan Finland och Island, Grekland, Malta, Tyskland, Norge och Danmark.

Av de länder som inte hör till Schengenområdet införs återigen restriktioner från Irland, Cypern och San Marino till Finland och restriktioner gäller också för japanska invånare som resar från Japan till Finland.

De nya reserestriktionerna innebär att om du anländer från något av de här länderna till Finland så rekommenderas frivillig karantän i 14 dagar, vilket till exempel Institutet för hälsa och välfärd har information om på sin hemsida.

2. Hur har restriktionerna förändrats?

Tuija Kumpulainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet, svarar per e-post att restriktionerna egentligen är de samma som de har varit tidigare, men att de nu gäller fler länder.

- Det vill säga om du har finskt medborgarskap, så du kan resa utomlands och komma tillbaka. Och om du kommer från någon av länderna på begränsningslistan, så rekommenderas du vara i frivillig karantän i 14 dagar.

Regeringen har i nuläget inte lättat på några andra reserestriktioner än de för gränsregionens invånare i norr.

Alla de länder som tidigare omfattats av reserestriktioner och frivillig karantän har det också fortsättningsvis.

Mellan Finland och Italien, Slovakien, Ungern, Liechtenstein, Estland, Lettland, Litauen och Vatikanstaten finns det inga gränskontroller och till och från de här länderna kan man i nu läget resa som vanligt.

Det här betyder frivillig karantän

3. Friare resande mellan Finland och Norge samt Finland och Sverige

Restriktionerna lättas mellan lokala gränssamfund vid gränserna mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Norge.

Det här fastän Sverige och Norge överskrider de gränsvärden för förekomsten av coronaviruset, som regeringen följer när de fattar sina beslut om reserestriktionerna.

Med lokala gränssamfund menar man områden som ligger på varsin sida om gränsen och mellan vilka det rör sig daglig eller veckovis trafik över gränsen. I huvudsak gäller det här om man måste korsa gränsen för att göra inköp i butiker eller kunna ta del av andra tjänster.

Det gäller inte semesterresor och tillåter inte att man reser på större områden i det andra landet.

De som vill korsa gränsen måste ha vanliga resedokument och de måste kunna bevisa sin identitet. Den resande måste vid behov kunna bevisa att hen bor i området av gränssamfundet.

Men man får alltså ingen rekommendation om karantän i 14 dagar om man korsar gränsen vid sådana här platser.

4. Giltiga skäl för att resa till och från länder som regeringen inte rekommenderar en att resa till

Det finns tre olika nivåer av restriktioner:

  1. De länder som man kan resa från till Finland utan restriktioner
  2. Länder som har en begränsningsklass 1
  3. Länder som har begränsningsklass 2

För att resenärer ska veta vad som väntar de när de återvänder till Finland håller regeringen på utveckla ett slags trafikljussystem.

Om du reser från något av de länder som har någon typ av begränsningar så rekommenderas frivillig karantän i 14 dagar.

Skälen till att få göra en inresa är däremot lite olika beroende på hur stränga restriktionerna är.

I begränsningsklass 1 tillåts returtrafik till Finland, returtrafik till eller via andra EU- och Schengenländer och arbetsresor och andra nödvändiga resor.

I det här fallet kan du till exempel resa till Finland om du reser i jobbärenden eller familjeärenden. Familjeärenden är i det här fallet till exempel att du ska träffa någon släkting, sällskapsförhållande, sjukdomsfall eller att du ska gå på begravning eller bröllop.

I begränsningsklass 2 tillåts precis som i klass 1 returtrafik till Finland och returtrafik till eller via andra EU- och Schengenländer.

Här är det tredje skälet däremot nödvändig orsak. Det här omfattar bland annat personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet som reser på grund av sina arbetsuppgifter eller personer som reser på grund av tvingande familjeskäl, som gäller till exempel ens barns födelse, om en nära anhörig är allvarligt sjuk eller ens eget bröllop.

Tuija Kumpulainen vid Social- och hälsovårdministeriet säger att om man inte har något av skälen för inresa som står på gränsbevakningens hemsida så kan man få ett nej om man reser från länder som Finland infört restriktioner mot.

Om du är finsk medborgare och reser från Tyskland efter att de nya restriktionerna införts får du fritt resa in i Finland, men rekommenderas karantän i 14 dagar.

- Om man inte har finskt medborgarskap så måste man ha något annat skäl för att kunna komma in i landet, till exempel arbete, säger Tuija Kumpulainen.

5. Hur snabbt kan restriktionerna ändras?

Om jag åker till ett land i dag som inte räknas som ett riskland, kan det vara ett riskland när jag kommer tillbaka till Finland? Vad gäller då?

- Nu har man fattat beslut varannan vecka, men man kan göra det oftare. Om landets läge på listan har förändrats så beter man sig enligt dagens regler, som har kunnat bli annorlunda då man varit borta, säger Tuija Kumpulainen.

Diskussion om artikeln