Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands nya mål: 20 000 coronatest om dagen - test på ett dygn, resultat på ett dygn

Från 2020
Uppdaterad 19.08.2020 20:21.
Svenska Yle live: Regeringsinfo om coronatester - Spela upp på Arenan

Finlands nya strategi för coronatestning går ut på en fördubblad testningskapacitet. 20 000 test per dygn ska kunna tas, med korta väntetider, säger omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Den uppdaterade strategin presenterades vid en presskonferens på onsdag kväll. Man ska få testa sig inom ett dygn och resultatet ska komma inom ytterligare ett dygn.

För närvarande tas det som mest 10 000 coronatest per dygn, med en något större beredskap. För att uppnå det nya målet kommer man att kartlägga och åtgärda flaskhalsar för testningen.

Testningen anses vara en hörnsten för att förhindra spridning av coronaviruset i Finland. Nu har myndigheterna fått kritik för att testandet har blivit långsammare och svaren har dröjt. Det är också svårt att få kompetent personal.

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) ledde en presskonferens där de nya målsättningarna presenterades.

Förutom ministern medverkade direktör Pasi Pohjola vid Social- och hälsovårdsministeriet, chefsöverläkare Markku Mäkijärvi från HUS och chefsöverläkare Mikko Pietilä från ÅUCS.

Höstinfluensan kräver resurser - kanske omprioritering

Ska alla som har symptom testas eller ändras principerna? Ska barn testas, var några frågor som ställdes.

Minister Krista Kiuru ville hålla fast vid myndighetsanvisningarna: alla som har covid19-symptom ska vända sig till sjukvården och få testning inom ett dygn och därefter resultatet inom ett dygn.

- Det är oklart om vi klarar oss om den vanliga höstinfluensan ökar, sa minister Kiuru. Hon hoppades på en förbättring inom några månader.

Det hänger inte på pengar. Statsmakten ersätter kommunerna, lovade minister Kiuru. Men just nu är det svårt att hitta kompetent personal för testningen. Det finns helt enkelt inte lediga händer inom den tunga vårdsektorn, sa en klart dyster minister.

Minister Kiuru antydde en beredskap att ändra i strategin och i prioriteringarna. Det var inte självklart att barn med lindriga symptom ska testas snabbt. Personer som behöver friskhetsintyg ska inte heller räkna med hjälp från den offentliga testkapaciteten.

- Ingen har en subjektiv rätt till coronatestning, sa minister Kiuru.

Prioriterad omsorgspersonal

Testningskriterierna ska ännu revideras. Det talas också om riktade testinsatser. Det lönar sig inte att testa brett, det tär bara på resurserna, sa läkarexpertisen vid presskonferensen.

- Ingen kapacitet räcker till om man gör en helt oriktad testning också av folk utan symptom, sa Mikko Pietilä från ÅUCS.

Det görs prioritering för textningen av dem som jobbar inom social- och hälsovård, fängelser och mottagningscentraler, även om de inte har symptom. De riskerar att smitta många fler i sitt arbete.

Lärare och skolelever nämns också som testbehövande. Patienter på väg in på sjukhus för vård, eller nya invånare på äldreboenden bör också få testas.

Tröskeln är också låg för testning av personer som återvänder från utlandet, speciellt om de kommer från riskländer, sägs det i den nya strategin.

Allt är inte heller upp till oss finländare, tillade läkarna. Vi försöker skaffa apparater och reagens från olika delar av världen, men de går till dem som behöver det mest. Vårt goda virusläge ger oss ironiskt nog tillgång till mindre utrustning.

Svenska Yle streamade presskonferensen med simultantolkning.
Om du vill höra ursprungsspråken finns presskonferensen bakom den här länken.

Svenska Yles Bengt Östling gav också det viktigaste från presskonferensen i textform (i omvänd ordning):

Diskussion om artikeln