Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planer på stenkross i Kaffelandet i Sjundeå väcker debatt - namninsamling fick över tusen underskrifter

Från 2020
Uppdaterad 20.08.2020 11:29.
rudus stenkross
Bildtext Företaget vill krossa sten på vardagar med start klockan 7. Bilden är från stenkrossen i Joddböle i Ingå.
Bild: Yle/Veronica Montén

Ett företag vill få tillstånd att bryta och krossa stora mängder stenmaterial i nordöstra Sjundeå. Inför den politiska behandlingen av ärendet har en namninsamling på nätet samlat många underskrifter.

Det är företaget Kuljetus Arto Korpela som ansökt om marktäkt- och miljötillstånd.

Området där företaget vill bryta och krossa sten är drygt sex hektar stort och finns i Kaffelandet, som gränsar till Lojo och också till Nummela i Vihtis.

På området skulle företaget också ta emot, lagra och behandla betong- och tegelavfall, trä och stubbar samt överloppsjord.

Verksamhet i 15 år planeras

Företaget planerar en omfattande verksamhet och därför vill det ha lov för 15 år. I planerna finns också en bullervall.

Den totala mängden bergmaterial under de här åren uppgår till drygt en miljon kubikmeter.

Den årliga substansmängden skulle vara 72 000 kubikmeter.

Ren överloppsjord från annat håll samt stenmaterial som används är högst 20 000 ton per år.

Mängden betong- och tegelavfall som behandlas skulle vara högst 25 000 ton per år.

Företaget vill krossa sten och borra vardagar mellan klockan 7 och 22. Skutknackning och sprängning sker mellan klockan 8 och 18.

Lastning och transport sker klockan 6-22 på vardagar och också på lördagar 7-18.

Arbetet på området görs på entreprenad och därför sker inte brytning och krossning av sten kontinuerligt, enligt ansökan.

I normala fall finns det mellan två och fyra krossningsperioder per år, där en period är mellan tre och sex veckor lång.

Invånare vill stoppa planerna

Planerna faller inte Kaffelandets invånare i smaken. En invånargrupp, kallad Pro Kahvimaa, har samlat in underskrifter på nätet för att stoppa planerna.

Namninsamlingen fick ungefär 1 200 namn på två veckor.

Gruppen vill skydda klipporna och beskriver dem som unika. Den anser också att företagets planer hotar både det lokala djurlivet och möjligheten till ett tryggt boende i Kaffelandet.

Inom en radie på 300-500 meter från den planerade stenkrossen finns 14 bostadshus.

De som har skrivit under namninsamlingen är rädda för att verksamheten för med sig buller, skakningar och en sämre luftkvalitet.

Företaget anser ändå att verksamheten inte leder till några anmärkningsvärda störningar av varken buller, damm eller vibrationer.

Verksamheten förorenar inte heller jordmånen, grundvattnet eller ytvattnet, enligt ansökan.

Sjundeå kommun behandlar företagets tillståndsansökan i höst.