Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP vill slopa pensionsslussen som en del av sitt sysselsättningspaket: "Vi kan inte fortsätta som tidigare"

Från 2020
Matkustajia nousemassa metron kyytiin
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Svenska folkpartiet vill sätta fokus på jobben och sysselsättningsåtgärderna under regeringens budgetmangling i höst. SFP vill både låta avskaffa den så kallade pensionsslussen och införa graderat arbetslöshetsunderstöd.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson nämner Danmark som exempel på ett land med goda erfarenheter av graderat stöd.

- Om man får ett större stöd i början och vet att det sjunker senare, är man kanske också mer benägen att göra allt för att hitta det där jobbet, säger Henriksson.

Vad gäller pensionsslussen anser Henriksson att den måste slopas på ett "fiffigt och tryggt" sätt.

- Människor ska kunna jobba längre men det måste kombineras med god arbetshälsa. Det behövs ett effektivt system som förhindrar diskriminering, man ska inte kunna sätta äldre arbetstagare åt sidan bara för att det finns en pensionssluss, påpekar hon.

Svåra förhandlingar väntar

Graderat arbetslöshetsunderstöd och slopandet av pensionsslussen finns också med på Finansministeriets färska lista över sysselsättningsåtgärder. Av regeringspartierna är åtminstone de Gröna sannolikt med på noterna, men för Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kan sådana åtgärder vara alltför hårdsmälta. Det är bäddat för svåra förhandlingar.

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, gruppordförande Anders Adlercreutz och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist under Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Hangö, augusti 2020.
Bildtext SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson, gruppordförande Anders Adlercreutz och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist höll presskonferens efter sommarmötet i Hangö på torsdag.
Bild: Thomas von Boguslawski/Yle

Anna-Maja Henriksson konstaterar att sysselsättningsläget och statens finanser har fått en såpass hård smäll under coronakrisen att det nu behövs krafttag.

Svenska riksdagsgruppen lade fram flera åtgärdsförslag under sitt sommarmöte i Hangö på torsdagen. Till exempel brådskar det med familjeledighetsreformen, utländska studerande som avlägger examen i Finland borde automatiskt få uppehållstillstånd och inkomstbeskattningen får inte skärpas.

Regeringen har tidigare siktat på 60 000 nya jobb under pågående valperiod, men nu måste ribban sättas högre. En sysselsättningsgrad på 75 procent är fortfarande rimligt med tanke på omständigheterna, men på sikt borde den vara högre.

- Vi kan inte bara fortsätta som vi gjort tidigare, vår arbetsmarknad behöver också förnyas. Jag tror att alla inser stundens allvar och vet att det ligger i hela landets intresse, säger Henriksson.

Diskussion om artikeln